Links  |  Oversigt  |  Kontakt
Ekspeditionen 2006-2007   Her kan du læse om den vision, der er drivkraften bag Galathea 3, om skibet, der skal sejle ekspeditionen Jorden rundt, om ruten og om forskningen ombord.
 
 

Galathea 3 2006-2007

Galathea 3 2006-2007

Udgivet af Dansk Ekspeditionsfond i 2008
Redaktion: Lisbeth Nannested Jørgensen
Grafisk tilrettelægning: Henriette Wiberg Danielsen


Hele bogen (8 Mb) kan læses her eller de enkelte kapitler kan hentes nedenfor

 

forside_galathea3.jpg

Indholdsfortegnelse

Indledning
Baggrund og rammer for ekspeditionen. Af Søren Haslund-Christensen og Morten Meldgaard
Søværnets Operative Kommando

Togtlederrapporter

Togtben 1 til 4. Fra København til Ponta Delgada, 11. august til 17. september 2006.  Af togtleder, professor Minik Rosing, Geologisk Museum, Københavns Universitet

Togtben 5. Fra Azorerne til Ghana 18. september - 3. oktober 2006. Af togtlederne Søren Haslund-Christensen, formand for Dansk Ekspeditionsfond, og tidligere departementschef, konsulent Leo Bjørnskov

Togtben 6. Fra Accra til Cape Town 3. - 18. oktober 2006. Af togtleder, professor, ph.d. Michael Kühl, Biologisk Institut, Københavns Universitet

Togtlederrapporter

Togtben 7 og 7½. Cape Town - Broome - Perth 18. oktober - 20. november 2006. Af togtleder, professor, dr.scient. Torkel Gissel Nielsen

Togtben 8 og 9. Perth - Hobart – Sydney 20. november-10. december 2006. Af togtleder, seniorforsker Trine Dahl-Jensen, GEUS.

Togtben 10. Fra Sydney til Salomonøerne (Gizo) 14.-29. december 2006. Af togtleder, professor, ph.d. Katherine Richardson, Biologisk Institut, Aarhus Universitet (pr. 1. februar 2007 Københavns Universitet)

Togtben 11. Fra Gizo, Salomonøerne til Lyttelton, New Zealand 29. december 2006 - 8. januar 2007. Af togtleder, direktør for Nationalmuseet Carsten U. Larsen

Togtben 12. Fra Christchurch til Valparaiso, 11. januar til 11. februar 2007. Af togtleder Søren Rysgaard, Grønlands Naturinstitut, Nuuk, Grønland

Togtben 13 og 14. Valparaiso - Antofagasta - Manta - Puerto Ayora 11. februar - 4. marts 2007. Af togtleder, lektor, ph.d. Bo Thamdrup, Biologisk Institut, Syddansk Universitet

Togtben 15 og 16. Puerto Ayora, Galapagos - Caroline Amalie, St. Thomas - Frederiksted, St. Croix 25. februar -26. marts 2007. Af togtleder, professor, dr.scient. Finn Surlyk, Geologisk Institut, Københavns Universitet

Togtben 17 og 18. St. Croix - Boston - København 26. marts - 26. april 2007. Af togtleder, lektor, lic.scient. Bente Aagaard Lomstein, Afdeling for Mikrobiologi, Biologisk Institut, Aarhus Universitet

Biologi, miljø og klima

Kulstofkredsløbet fra nord til syd langs Galatheas rute. Af projektleder, professor, ph.d. Katherine Richardson, Aarhus Universitet (pr. 1. februar 2007, Københavns Universitet)

Roseobacter-bakterier – havets stjerner. Af projektleder, professor, lic.agro. Lone Gram, Institut for Akvatiske Ressourcer, Danmarks Tekniske Universitet

Et globalt perspektiv på opløst organisk stof (DOM) og havets mindste organismer. Af projektleder, seniorforsker, adjungeret professor, ph.d. Stiig Markager, DMU

Den globale fordeling af kviksølv i troposfæren. Af projektleder, seniorforsker Henrik Skov, Danmarks Miljøundersøgelser

Biologi, miljø og klima
Lyd i Oceanerne. Af projektdeltager, cand.scient., ph.d.-studerende Line A. Kyhn

Miljøfremmede stoffer og metaller – havforurening i et globalt perspektiv. Af projektleder, professor dr.med. Ole Andersen, Institut for Natur, Systemer og Modeller, Roskilde Universitetscenter og projektkoordinator Jakob Strand, Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet

Polarhavenes dna. Af projektleder, lektor, ph.d. Nikolaj Blom, DTU

Parasitter i dyreplankton. Af projektleder, forskningslektor Alf Skovgaard, Biologisk Institut, Københavns Universitet

Havskildpadder i de store havstrømssystemer. Af cand.scient. Rikke Danø, Danmarks Miljøundersøgelser

Struktur og funktion af planktonfødekæden i Det Indiske Ocean fra Cape Town til Broome i Australien. Af projektleder, forskningsprofessor, dr.scient. Torkel Gissel Nielsen, DMU

Fylogeni og taksonomi af tropiske, fritlevende furealger – artsdiversitetsundersøgelse i en moderne kontekst. Af projektleder, lektor, ph.d. Niels Daugbjerg, Biologisk Institut, Københavns Universitet

Giftige havslanger. Af projektleder, lektor, ph.d. Arne Redsted Rasmussen, Konservatorskolen, Det Kongelige Danske Kunstakademi og lektor Anders Hay-Schmidt, Medicinsk Anatomisk Institut, Københavns Universitet

Tyngdemålinger og måling af havniveau med GPS og laser. Af projektleder, statsgeodæt, mag.scient. Rene Forsberg, Danmarks Rumcenter

Bundfaunaen på kontinentalskråningerne i Salomonhavet og på Salomonøerne. Af projektleder, professor, ph.d., hon.dr.scient. Reinhardt Møbjerg Kristensen, Zoologisk Museum, Københavns Universitet

Fluorescerende proteiner, oceanernes gave til forskning og bioteknologi. Af projektleder, professor Peter Roepstorff, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, Syddansk Universitet

Immunsystemets oprindelse. Af projektleder, seniorforsker, ph.d. Niels Lorenzen, Danish Institute for Food and Veterinary Research, Aarhus Universitet

Undersøgelser af antifryseproteinsystemer hos antarktiske fisk med specielt henblik på Antarktisk Sølvfisk, Pleurogramma antarcticum.  Af projektleder, lektor, ph.d. Hans Ramløv, Roskilde Universitetscenter

Komparative studier af hvid- og rødblodede antarktiske fisks fysiologi og kardiovaskulære anatomi. Af projektleder, lic.scient. John Fleng Steffensen, Marinbiologisk Laboratorium, Københavns Universitet

Dybvandsfisk ved Antarktis – polare fisks evolution. Af projektleder, lektor, ph.d. Peter Rask Møller, Statens Naturhistoriske Museum, Zoologisk Museum, Københavns Universitet

Geomicrobiology og Oceanic Oxygen-Deficient Zones, GOODZ. Af projektleder, lektor, ph.d. Bo Thamdrup, Biologisk Institut, Syddansk Universitet

Undersøgelse af protist-artsrigdommen i iltfattige marine sedimenter ud for Perus kyst. Af cand.scient., ph.d.-stud. Mårten Flø Jørgensen, Biologisk Institut, Københavns Universitet

Tropiske havgræssers udbredelse samt samspil med kulstof og næringssaltpuljerne i karbonatsedimenter. Af projektleder, lektor, ph.d. Marianne Holmer, Biologisk Institut, Syddansk Universitet

Den europæiske åls (Anguilla anguilla) gydebiologi, rekruttering og genetiske bestandsstruktur i Sargassohavet. Af projektleder, forskningsprofessor, dr.scient., ph.d. Michael Møller Hansen, Danmarks Fiskeriundersøgelser, Danmarks Tekniske Universitet

Dolkhalers fysiologi, genetiske diversitet og udbredelse. Af projektleder, ph.d. Peter Funch, ph.d. Matthias Obst og Prof. Tobias Wang, Biologisk Institut, Aarhus Universitet

Fremtidens enzymer fra havets biodiversitet. Af projektleder, lektor, ph.d. Peter Stougaard, Institut for Økologi, Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Søernes biologi langs klimagradienter. Af projektkoordinator, forsker Susanne Lildal Amsinck, Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet

Ingefær på tropiske øer. Af projektleder, seniorforsker, ph.d. Axel Dalberg Poulsen, Royal Botanic Garden, Edinburgh

Molekylærbiologiske data til udforskning af fugleevolution i det australasiatiske øhav. Af projektleder, professor, dr.scient. Jon Fjeldså, Zoologisk Museum, Københavns Universitet

Plantepopulationer og plantesamfund på Galápagos. Af projektleder, professor, dr.scient. Ole Hamann, Botanisk Have, Københavns Universitet

Geologiske projekter

Miljø- og klimaændringer I grønlandske fjorde og shelfområder. Af projektleder, seniorforsker, ph.d. Naja Mikkelsen, Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse

Kvartærgeologi i den vestgrønlandske kontinentalsokkel ved Sisimiut. Af projektleder, lektor, mag.scient. Holger Lykke-Andersen og lektor, cand.scient. Karen Luise Knudsen, Geologisk Institut, Aarhus Universitet

Karbonatbanker ved den sydaustralske sokkelrand. Af projektleder, lektor, ph.d. Mads Huuse, University of Aberdeen

Geologiske projekter
Marine geovidenskabelige undersøgelser ved US Virgin Islands (tidl. Dansk Vestindien). Af projektleder, seniorforsker Antoon Kuijpers (GEUS)

Geologisk rekognoscering af kystområder på det nordlige Malaita, Salomonøerne, med henblik på at undersøge alnöitforekomster med højtryks-ultrahøjtryksxenoliter fra den dybe kappe. Af projektleder, lektor, lic.scient. Paul Martin Holm, Institut for Geografi og Geologi, Københavns Universitet

Udforskning af Andesbjergenes rødder. Af projektleder, professor David A.T. Harper, Statens Naturhistoriske Museum (Geologisk Museum)

Humanistiske og samfundsvidenskabelige projekter

Nationalmuseets Tranquebar Initiativ. Projektkoordinator Einar Lund Jensen

Forskningsfaglig ledelse af Nationalmuseets Tranquebar Initiativ. Fiskersamfundet i Tranquebar: socio-økonomiske  transformationsprocesser 1980-2010. Projektansvarlig: Lektor, dr.phil. Esther Fihl, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Center for Komparative Kulturstudier, Københavns Universitet

Dagligt liv på Fort Dansborg i den tidlige kolonitid belyst gennem arkæologiske udgravninger. Projektansvarlig: Seniorrådgiver Nils Engberg, Danmarks Middelalder og Renæssance, Nationalmuseet

Humanistiske og samfundsvidenskabelige projekter
Traditionel sydindisk lægekunst i området omkring Tranquebar. Projektansvarlig: Lektor Kenneth Zysk, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Afdeling for Asien Studier, Københavns Universitet

Tro, kaste og social kapital – hvad blev der af de kristne kirker i Tranquebar efter Indiens uafhængighed? Projektansvarlig: Lektor Peter B. Andersen, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Afdeling for religionshistorie, Københavns Universitet

Børn i et imperialt kulturmøde. Projektansvarlig: Cand.mag. Karen Vallgårda, Saxo-Instituttet, Afdeling for Historie, Københavns Universitet

Det dansk-indiske kulturmøde med særligt henblik på trykkekunsten i det attende århundrede. Projektansvarlig: Associate professor, Dr. A. R. Venkatachalapathy, Madras Institute of Development Studies, Chennai

Tranquebar i dansk litteratur. Projektansvarlig: Lektor Kirsten Thisted, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Afdeling for Minoritetsstudier, Københavns Universitet

Turismeanalyse: Nye arbejdspladser til lokalbefolkningen gennem udvikling af en bæredygtig turismeplan for Tranquebar. Projektansvarlig: Konsulent, mag.scient., seniorforsker Nils Finn Munch-Petersen

Peter Anker Samling på Nationalmuseet. Projektansvarlig: Museumsinspektør, seniorforsker Bente Wolff, Etnografisk Samling, Nationalmuseet

Diffusions- og innovationsstudier af den danske madtradition på Tranquebar. Projektansvarlig: Museumsinspektør, seniorforsker Sabine Karg, Danmarks Oldtid, Nationalmuseet

Lavkasterne i Tranquebar: Museumsindsamling med særligt fokus på lavkaster og religiøse mindretals kultur, religion og daglige levevis. Projektansvarlig: Museumsinspektør, seniorforsker Bente Wolff, Etnografi sk Samling, Nationalmuseet

Tranquebars historie før, under og efter det danske kolonistyre – et undervisningsprojekt. Projektansvarlig: Direktør Keld Grinder-Hansen, Dansk Skolemuseum

Kolonial skoletradition i Tranquebar. Projektansvarlig: Direktør Keld Grinder-Hansen, Dansk Skolemuseum

Som de så det, som vi ser det: En komparativ etnografisk og historisk perspektivering af første og tredje Galathea-ekspedition. Projektansvarlige: Seniorforsker, ph.d. Bente Wolff og projektseniorforsker dr.h.c., fi l.dr. Inge Schjellerup, Etnografisk Samling, Nationalmuseet

Fysiske levn fra danske koloniseringsforsøg på Nicobarerne. Af museumsinspektør Kjeld Borch Vesth, Danmarks Middelalder & Renæssance/Etnografi sk Samling, Nationalmuseet

Nedsænkede marker i Perus ørkensand. Af projektseniorforsker dr.h.c., fi l.dr. Inge Schjellerup, Etnografisk Samling, Nationalmuseet

Nicobarerne og Stillehavet: Skiftende blik på ’de andre’.Af seniorforsker, ph.d., Bente Wolff, Etnografi sk Samling, Nationalmuseet

Glimt fra Kap Farvel-distriktet. Af forskningsprofessor, dr.phil. Hans Chr. Gulløv, Nationalmuseets Center for Grønlandsforskning

Publicering af en nyopdaget dagbog fra 1. Galatheaekspedition 1845-47. Af projektleder, seniorforsker, dr.h.c., fil.dr. Inge Schjellerup, Etnografisk Samling, Nationalmuseet

Svovl og salpeter til krudtfremstilling. Af Robert Douglas Smith, konservator, uafhængig forsker

Tuberkulosebekæmpelse i det uafhængige Indien 1948-78. Af projektleder, lektor, ph.d., Niels Brimnes, Institut for Historie og Områdestudier, Aarhus Universitet

Kultur og katastrofe: En analyse af risikoforvaltning i Aceh efter tsunamien. Af projektleder post.doc. Kåre Jansbøl, Institut for Antropologi, Københavns Universitet

Bæredygtig brug af ressourcer eller truende sammenbrud? Klima, overlevelse og produktion i det sydvestlige Stillehav (engelsk forkortelse: CLIP). Af projektleder, lektor, ph.d. Kjeld Rasmusen og projektkoordinator, lektor, ph.d. Ole Mertz, Institut for Geografi og Geologi, Københavns Universitet

Globalisering i fortid og nutid – etnoarkæologiske undersøgelser i Manus PNG 2006-2007. Af projektleder, professor, dr.phil. Helle Vandkilde, Aarhus Universitet, stud.mag. Christian Suhr Nielsen, stud.mag. Anders Emil Rasmussen, ph.d. Mads Ravn og mag.art. Jeanette Varberg

Slaves, Healers and Surgeons: African and Western Medicine and their Impact in the Danish West Indies. Af projektleder, mag.scient., ph.d. Bernhard Bierlich, Center for Afrikastudier, Københavns Universitet

Stemmer fra graven – antropologisk, arkæologisk og historisk forskningsprojekt om slavernes vilkår i det tidligere Dansk Vestindien. Af projektleder, mag.scient., ph.d. Pia Bennike, Antropologisk Laboratorium, Retsmedicinsk Institut, Københavns Universitet

St. Croix i fortid og nutid. Af projektleder, lektor, ph.d. Bo Ejstrud, Center for Maritime og Regionale Studier, Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse, Syddansk Universitet

Educating the Public, a century of communicating marine science. Af projektleder, cand.mag. Anne Lif Lund Jacobsen

Undervisningsministeriets bidrag

Undervisningsaktiviteter på Galathea 3-ekspeditionen. Af undervisningskonsulent Jørgen Balling Rasmussen, Undervisningsministeriet

Satellite Eye for Galathea 3. Koordineret af seniorforsker Charlotte Bay Hasager, Risø DTU

Morgenavisen Jyllands-Postens afsluttende rapport om Galathea 3-ekspeditionen. Af chefredaktør Henrik Thomsen, Morgenavisen Jyllands-Posten

Afrapportering af Galathea 3 ekspeditionen STV Nature & Science. Af Bo Cumming Løkkegaard

Ekspeditionsdeltagere

Undervisningsministeriets bidrag

Udskriv siden
 
 
Galathea3