Links  |  Oversigt  |  Kontakt
Ekspeditionen 2006-2007   Her kan du læse om den vision, der er drivkraften bag Galathea 3, om skibet, der skal sejle ekspeditionen Jorden rundt, om ruten og om forskningen ombord.
 
 

Forskning

Relevante forskningsprojekter af høj videnskabelig kvalitet er fundamentet for Galathea 3

Det er 1. klasses forskning, som tegner den tredje Galathea-ekspedition. Forud for udvælgelsen har samtlige projekter været igennem de uafhængige statslige forskningsråd, hvor de er blevet målt og vejet, og kun projektforslag, der har fået en positiv vurdering, er sluppet igennem nåleøjet.

Den endelige udvælgelse af projekterne er foretaget af Dansk Ekspeditionsfond og godkendt af fondens bestyrelse. Læs om den proces, der er gået forud for togtplanen, i boksen til højre.

Bag Galathea 3-projekterne står forskergrupper fra adskillige danske og enkelte udenlandske universiteter og sektorforskningsinstitutioner. De fleste af projekterne er naturvidenskabelige, men også andre forskningsområder af relevans for de steder, ekspeditionen besøger, har fået plads ombord. Og der er både hav- og landbaserede forskningsprojketer knyttet til ekspeditionen.

Blandt de temaer, som de naturvidenskabelige forskere fokuserer på, er biologiske processer, klimaforandringer og jordskælv. Desuden vil en række klassiske biologiske projekter bidrage til vores reelt meget sparsomme indsigt i havenes dyre- og planteliv, og også de helt små organismer – bakterier, plankton og algeforekomster – bliver studeret. Kun en meget beskeden del af dem er i dag er kendt af videnskaben.

Den humanistiske forskning spænder ligeledes vidt, men en del af dem er koncentreret omkring Galathea 3’s besøg i de tidligere danske kolonier i Tranquebar og Vestindien.

Læs mere om forskningen på Galthea 3 her.

Udskriv siden
 
 

 
 

Fra forundersøgelse til færdig togtplan

På vegne af Dansk Ekspeditionsfonds bestyrelse indkaldte Forskningsstyrelsen allerede i 2004 forslag og idéer til destinationer og projekter på Galathea 3.  Læs mere her

 
 

Forskning
Forskning af høj kvalitet er selve fundamentet for Galathea 3. Her får du et overblik over de deltagende projekter - og snart vil også forskernes detaljerede projektbeskrivelser være tilgængelige.

Galathea3