Links  |  Oversigt  |  Kontakt
Om os   Dansk Ekspeditionsfond står bag planlægningen og gennemførelsen af Galathea 3. Hvem er vi?
Hvor kommer pengene fra? Og hvordan startede det?
 
 

.

Dansk Ekspeditionsfond takker nedenstående fonde og virksomheder
for deres støtte til gennemførelsen af Galathea 3.

Der er - i det omfang, fondene og virksomhederne har ønsket det - linket til yderligere
oplysninger på de enkelte donorers og sponsorers hjemmesider.


 

Donationer

   Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond
Kong Frederik og Dronning Ingrids Fond til humanitære og kulturelle formål
Det Kongelige Grønlandsfond  

·

 A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal
Bikubenfonden
Villum Kann Rasmussen Fonden

·

Augustinus Fonden
Egmont Fonden
J. C. Hempels Fond
JL-Fondet
Knud Højgaards Fond
Nordea Danmark-fonden
Oticon Fonden/William Demants og Hustru Ida Emilies Fond
Poul Due Jensen's Fond
The John and Birthe Meyer Foundation
The TK-Foundation

Tuborgfondet

·

A/S Dampskibsselskabet TORMs Understøttelsesfond
Axel Hartmann
Beckett-Fonden
Brødrene Hartmanns Fond
Carlsbergs Mindelegat for Brygger J. C. Jacobsen
D/S Norden // D/S Orient's Fond
Det Obelske Familiefond
Det Østasiatiske Kompagnis Almennyttige Fond
Direktør Ib Henriksens Fond
DONG A/S
Erik Westermann
Familien Hede Nielsens Fond
Fonden af 29. december 1969 (Stiftet af Ejlif Krogager)
Gudme Raaschou Bank A/S
Harlang & Toksvig Fondet
Henry Donsruds Fond
Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland
Lundbeckfonden

Nykredits Fond
Thomas B. Thriges Fond
Aage V. Jensens Fonde
Aase og Ejnar Danielsens Fond 

Sponsorater

Arla Foods amba
Brøckhouse
COWI A/S
Dell A/S
EIVA A/S
Flemming Karberg, Hans Just A/S
Friluftsland A/S
Kristian og Kurt J. Vøttrup,
Det Kgl. Teater og Operaens restauranter
Københavns Kommune
L'EASY

M&E Engineering ApS
MacArtney A/S
NetDesign A/S
Restaurant NOMA
Novozymes A/S
Nyhavns Vod- og Trawlbinderi Aps
PricewaterhouseCoopers
RESON A/S
RS Components A/S
SafeExIT A/S
Swedish Orphan International AB
Willis I/S
 
4a-Severinsen A/S

Det bemærkes, at en række fonde, virksomheder m.v., direkte - og uden om
Dansk Ekspeditionsfond - har støttet en række forsknings-
eller formidlingsprojekter eller endnu ikke har
meddelt resultatet af deres overvejelser.

Udskriv siden
 
 
Galathea3