Links  |  Oversigt  |  Kontakt
Om os   Dansk Ekspeditionsfond står bag planlægningen og gennemførelsen af Galathea 3. Hvem er vi?
Hvor kommer pengene fra? Og hvordan startede det?
 
 

Dansk Ekspeditionsfonds bestyrelse

 • Kammerherre Søren Haslund-Christensen (formand)
 • Departementschef Uffe Toudal Pedersen, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (næstformand)
 • Kommitteret Peter Lauritzen, Statsministeriet
 • Departementschef Niels Preisler, Undervisningsministeriet
 • Departementschef Anders Troldborg, Forsvarsministeriet 
 • Direktør Carsten U. Larsen, Nationalmuseet
 • Lektor Bente Aagaard Lomstein, Aarhus Universitet, Biologisk Institut
 • Professor Finn Surlyk, Københavns Universitet, Geologisk Institut
 • Redaktionschef Peter Tanev, STV A/S

Kontaktperson: Kammerherre Søren Haslund-Christensen (formand) mobil: 5151 8888

Udskriv siden
 
 

 
 

Søren Haslund-Christensen
Foto: Mik Eskestad

Kammerherre Søren Haslund-Christensen

 • Søn af forskningsrejsende Henning Haslund-Christensen, som i 1945, sammen med bl.a. journalisten og forfatteren Hakon Mielche, var blandt initiativ-tagerne til den tidligere Dansk Ekspeditionsfond, der blev organisatorisk ramme om Galathea 2 og en række ekspeditioner til bl.a. Grønland og Centralasien. 
 • Officerskarriere.
 • 1989-2003 hofmarskal hos H.M. Dronningen og H.K.H. Prinsen.
 • Leder af The Haslund-Christensen Film Expedition to Central Asia i 1986 og til Mongoliet i 1990.
 • Vicepræsident for Det Kongelige Danske Geografiske Selskab.
 
 

Galathea3