Links  |  Oversigt  |  Kontakt
Ekspeditionen 2006-2007   Her kan du læse om den vision, der er drivkraften bag Galathea 3, om skibet, der skal sejle ekspeditionen Jorden rundt, om ruten og om forskningen ombord.

Forskning, formidling, undervisning - og godt sømandskab

Galathea 3 er den største danske forskningsekspedition i mere end 50 år. Dens formål er at styrke dansk forskning - ikke alene i kraft af de forskningsprojekter, som har fået plads på ekspeditionen, men også i forhold til rekrutteringen af den kommende forskergeneration.

Fundamentet for Galathea 3 og alle undervisnings- og formidlingsaktiviteterne omkring ekspeditionen, er de i alt 71 forskningsprojekter, som er med, når Forsvarets inspektionsskib VÆDDEREN fra august 2006 til april 2007 sejler Jorden rundt. Der er plads til ca. 35 forskere ombord - dertil kommer en halv snes journalister, fotografer og TV-folk, et par skolebørn og deres lærer - og så den 50 mand store besætning, som skal sørge for at skibet sejler, kursen holdes - og mange, mange andre af de opgaver, som skal løses på et skib med plads til næsten 100 mennesker...

 
Skibet Forskning
Forskning af høj kvalitet er selve fundamentet for Galathea 3. Her får du et overblik over de deltagende projekter - og snart vil også forskernes detaljerede projektbeskrivelser være tilgængelige. Vinduer til verden Ruten
 
Galathea3