Links  |  Oversigt  |  Kontakt
Nyheder   Dansk Ekspeditionsfond holder dig opdateret om Galathea 3 - både før, under og efter ekspeditionen.
Tilmeld dig vores nyhedsmail og få nyt om Galathea 3 direkte i din inbox.
 
 

Kalkbanker i farver, sjældne fugle og masser af ingefær

I den seneste uges tid har alt det geologiske grej på VÆDDEREN været i sving. Og der er masser af nyt fra de landbaserede Galathea 3-projekter i Salomonøerne.

Dato 4.12.2006

I havområdet sydvest for Australien - The Great Australian Bight - findes nogle karbonat-banker, som man hidtil har ment var dannet i løbet af istiderne af revbyggende organismer - såkaldte bryozoer eller mos-dyr. Men der har alligevel været tvivl om hypotesens holdbarhed, og geologerne på Galathea 3 har under ledelse af lektor PhD Mads Huuse gennemført en række undersøgelser med det formål at afprøve en anden forklaringsmodel: Kan bankernes dannelse i stedet ses som aflejringsformer, der er knyttet til den kraftige Leeuwin Strøm langs Vest- og Sydaustraliens kyster?

Undersøgelserne var meget vellykkede og omfattede en lang række aktiviteter:  

  • seismiske målinger - dvs. undersøgelser ved hjælp af lydbølgerger, der sendes tilbage som et ekko fra havbunden og de underliggende lag. Se billeder og hør mere om det avancerede multibeam-udstyr, som er monteret under VÆDDEREN,  på Jyllands-Posten Galathea-site her
  • kernetagning, som fremkommer ved, at man banker f.eks. rør - såkalde "corer" - ned i havbunden 
  • strømmålinger
  • vandprøver
  • videooptagelser af havbundsforholdene ved hjælp af en såkaldt ROV (Remotely Operated Vehicle) - se optagelserne på Politikens hjemmeside her.

Nov. 2006: Havbund i farver... Seismik-data

Kalkbanker i farver - MultiBeam-data fra The Great Australian Bight

Sideløbende har de gennemgående projekter - Roseobacter-bakterier - havets stjerner, Opløst organisk stof, Miljøfremmede stoffer og metaller og Det marine kulstofkredsløb - fortsat deres løbende indsamlinge: vandprøver fra CTD'en, skrab efter bundlevende dyr osv.

25.11.2006: Forskere og besætning studerer bundprøver

Foto: Anne Sofie Berendt
Forskere og besætning studerer bundskrab

De sjældne fugles ø
Galathea 3's fugleprojekt i Salomonøerne gør fine fremskridt. Det seks mand store hold, som ledes af professor, dr.scient. Jon Fjeldså fra Zoologisk Museum, befinder sig i øjeblikket på øen Makira. Projektet har lavet sin egen hjemmeside, hvor du blandt andet kan læse om nogle af de ekstremt sjældne arter, som forskerne håber at finde på øerne - for eksempel den lille Tahitipetrel, der kun er kendt fra to indsamlede eksemplarer, begge taget i stræder mellem Salomonøerne. Nedenstående dagbogscitat fra Makira er hentet på projektets hjemmeside - læs meget mere  her!  

1. december 2006: Makira er en enestående ø, når det gælder fugle. Det er især de mange fuglearter med meget begrænset udbredelse, der gør Makira interessant. Der er over 60 endemiske fuglearter i Salomonøerne. Det vil sige, de findes ikke andre steder i verden. Ti af de 60 arter findes kun på Makira. Makiras fugle vil kunne fortælle os en masse om, hvordan nye arter opstår og spredes til nye områder. Vi har nu indsamlet blodprøver fra halvdelen af de arter, der er endemiske til Makira, og der er kun een, vi endnu ikke har set. Det er Makira Rørhøne (Gallinula silvestris). Den blev fundet første gang og beskrevet i 1929, og er kun blevet rapporteret få gange siden. Alle de lokale jægere, vi hart talt med, kender kun fuglen fra fortællinger. Man skal flere generationer tilbage for at finde nogen, der selv har set fuglen. Makira Rørhønen regnes for 'kritisk truet' (iflg. Birdlife International/IUCN) og er måske uddød. Vi kan desværre indtil videre ikke komme med oplysninger, der bringer Makria Rørhønen til en lavere trusselskategori.

Ingefær er mange ting...
Også botanikeren Axel Dalberg Poulsen gør spændende fund på Makira. Han og hans salomoniske samarbejdspartner Fred Pitisopa har dokumenteret i alt 10 arter af ingefær på øen. Alle på nær én havde lokale navne, og nærmere undersøgelser vil vise, om der er tale om arter, som er nye for videnskaben. Axel og Fred fortsætter eftersøningen efter ingerfær-arter på Kolombangarra Island, som de ankommer til den 6. december. Læs mere på projektets hjemmeside her!

Bæredygtig forvaltning af ressourcer
Endnu et af de landbaserede Galathea 3-projekter - ’Bæredygtig brug af ressourcer eller truende sammenbrud? Klima, overlevelse og produktion i det sydvestlige Stillehav’ (CLIP) - er landet i Salomonøerne. Projektet, som ledes af Lektor Ole Mertz, Geografisk Institut på Københavns Universitet, har nu forskerteams på tre små øer - samlet er over 30 danske og lokale forskere og studerende i gang på Bellona, Ontong Java og Tikopia.

Undersøgelserne på Bellona har allerede stået på i nogle uger, og de første resultater begynder at tegne sig - se billeder og læs projektets dagbog her!

Imens - på den anden side af det australske kontinent - pløjer VÆDDEREN sig frem mod Hobart på Tasmanien, som anløbes torsdag morgen kl. 8.00 lokal tid. Og julestemningen er så småt ved at indfinde sig på det gode skib....

03.12.2006: Jul på Galathea 3....

Foto: Anne Sofie Berendt
Jul på Galathea 3...

Udskriv siden
 
 
Galathea3