Links  |  Oversigt  |  Kontakt
 
 

Mikroelektroder

Ilt og sulfid i havgræssernes rødder

 

Et andet vigtigt formål med vores havgræsprojekt er at undersøge havgræssernes følsomhed overfor nærings- og sulfid-koncentrationer i havbunden. Sulfid er som nævnt en giftig gas, lige så giftig som cyanid. Heldigvis drikker vi jo ikke af vandet som findes mellem sandkornene i havbunden, så sulfid udgør ingen fare for os mennesker, når vi bader ved stranden. Men havgræsserne står med deres rødder i havbunden, og de bliver på den måde konstant udsat for små mængder giftigt sulfid. Desværre forholder det sig sådan, at hvis vi forurener havet, er en af de mange følgevirkninger, at sulfid-produktionen i havbunden stiger.

 

Vi tror også at den stigende sulfidproduktion er årsagen til at vi har mistet så meget ålegræs fra de danske farvande, og derfor ønsker vi at studere disse processer nøjere under forhold, hvor sulfid-produktionen endnu ikke er så stor at den har slået havgræsserne ihjel. 

 

For at undersøge disse aspekter medbringer vi avanceret måleudstyr, som vi ”indopererer” i havgræssernes rødder og jordstængler. Måleudstyret måler hele tiden koncentrationen af ilt og sulfidgas inde i havgræsserne, men de står på havbunden. Mikroelektroderne, som er produceret af Unisense (et dansk firma der fik patentprisen i år 2000), monteres i specielle opstillinger, så en dykker kan placere den ultra tynde elektroder helt præcist i havgræssernes rødder. Elektroderne er blot nogle få tusindedele af en mm i spidsen og lavet af glas, og de knækker blot de berører et blad undervejs i monteringsprocessen. Elektroderne udsender nogle ekstremt følsomme signaler som opfanges af specialfremstillet elektronik, som ligger på havbunden og foretager målinger hele døgnet rundt. Villum Kann Rasmussen fondet har bevilget penge til dette avancerede udstyr, og uden deres velvillige hjælp havde vi ikke været i stand til at få disse unikke målinger af ilt og sulfid i havgræsserne.

 

microelectrodes 1

Ole Pedersen er ved at montere de ultra tynde mikroelektroder som kan måle ilt og sulfid inde i havgræssernes rødder. Udstyret er produceret af det danske firma Unisense i Århus, som fik patentprisen i år 2000.

 

microelectrodes 2

Her er mikroeletroderne monterede og den specialfremstillede elektronik ligger og opfanger elektrodernes signaler de næste 24 timer.

Udskriv side Forrige side: Fosformobilisering Side 3 af 4 Næste side: Rekonstruktion
  
 
 
Galathea3