Links  |  Oversigt  |  Kontakt
 
 

Fosformobilisering

Fosformobilisering ved sulfid-reoxidation

 

I modsætning til havalgerne er havgræsserne forankret i havbunden med rødder på samme måde som de fleste landplanter gror i jorden. Rødderne er vigtige, da havgræsserne ellers ville blive skyllet op på stranden af bølgerne, men rødderne har også en vigtig funktion i optagelsen af næring fra havbunden. I tropiske egne er tilgængeligheden af næring ofte lav, og det gælder specielt for det vigtige næringsstof, fosfor.

 

I troperne bindes fosfor sædvanligvis i havbunden, som har helt anderledes kemiske egenskaber end havbunden i Danmark. Endnu har vi kun begrænset viden om, hvordan havgræsserne er i stand til at frigive den bundne fosfor fra havbunden, og et vigtigt formål med vores projekt er at undersøge dette aspekt.

 

Alle havgræsser frigiver en lille smule ilt til havbunden og vores hypotese er den, at den frigivne ilt kan omdanne den giftige sulfidgas, som bakterierne producerer i havbunden. Denne omdannelse er en kemisk proces som danner svovlsyre, og vi tror at syren er i stand til at opløse de stoffer som fosforen er kemisk bundet til. Hvis det er tilfældet, kan havgræsserne optage den frigivne fosfor med deres rødder og på den måde få næring til ny vækst.

 

Hvorvidt det faktisk er tilfældet har vi undersøger ved hjælp af eksperimenter direkte på havbunden, hvor vi har indesluttet en lille mængde vand i gastætte poser hen over havgræsserne. Vi tager så prøver ud af vandet i poserne med jævne mellemrum samt af porevandet, som er det vand der omgiver sandkornene og de andre partikler nede i havbunden.

 

fosformobilisering 1  fosformobilisering 2

Billede 1                                                              Billede 2

Billede 1: En gastæt pose er sat hen over et lille område af havbunden med skildpaddegræs. På den måde kan vi studere de biologiske og kemiske processer som påvirker vandet hen over havbunden, når der vokser havgræsser.

Billede 2: Ole Pedersen er ved at udtage vandprøver fra den gastætte pose. Det blev gjort 2-3 gange i døgnet for at beskrive hvordan havgræssernes fotosynte (som kun foregår i lys) påvirker den biologiske omsætning hen over havbunden.

Udskriv side Forrige side: Indledning Side 2 af 4 Næste side: Mikroelektroder
  
 
 
Galathea3