Links  |  Oversigt  |  Kontakt
 
 

Formål

Formålet med projektet er gennem maringeologiske undersøgelser at tilvejebringe ny viden om ændringer i Grønlands klima og nyere geologiske historie. Projektet  fokuserer på undersøgelser af tre vestgrønlandske kystområder. Med udgangspunkt i geologiske data fra havbundskerner samt data fra geofysiske undersøgelser vil Grønlands klimahistorie og geologiske udvikling siden sidste istid blive belyst og relateret til fremtidige klimascenarier og klimamodeller. I den forbindelse vil der blive fokuseret på de seneste 4500 års klimaudvikling for nærmere at belyse de klima- og miljøændringer, der siden den første eskimoiske indvandring har haft stor indflydelse på den grønlandske befolknings- og kulturhistorie. Ud over de maringeologiske studier vil en række andre naturvidenskabelige og humanistiske forskningfelter blive inddraget i projektet, herunder biologi, oceanografi, arkæologi og historie. Derved bliver det muligt at belyse samspillet mellem nogle af de faktorer, der siden istiden har haft indflydelse på klimaudviklingen, bosætningsmønstret og det hydrologisk kredsløb i de vestgrønlandske kystområder.

Et andet væsentlig formål med projektet er at styrke og videreudvikle det dansk-grønlandske forskningssamarbejde på de naturvidenskabelige og humanistiske fagområder. For at sikre forskeruddannelsen og forskerrekruteringen lægges der vægt på, at mindst to unge grønlandske forskere (forskeraspiranter) deltager i togtet og i den efterfølgende bearbejdning af materialet.

Udskriv side Side 1 af 9 Næste side: Videnskabelig baggrund
  
 
 
Galathea3