Links  |  Oversigt  |  Kontakt
 
 

Cultural Heritage and transistions in coastal and maritime resources utilisation towards the 21th century experience economy – Galathea 3 in St. Croix

Lektor, PhD Janne Jørgensen Liburd, Syddansk Universitet

Verdens have og kyster er under stadigt stigende pres fra menneskets påvirkning. Vore aktiviteter omfatter landbrug, fiskeri, transport, akvakultur, rekreation, turisme og industri. De negative virkninger er velkendte, heriblandt tab af naturværdier, kulturarv, overudnyttelse og forurening. Det sker oven i købet i en verden, hvor kulturelle værdier og historiske fortællinger spiller en stadig større rolle i dannelsen og genopfindelsen af lokal, etnisk og national identitet. Disse værdier har ligeledes betydning for virksomheds- og statsledelse, hvor de bruges i en global kamp om politiske dagsordener, markedets opmærksomhed og nye kulturelle tendenser med kommercielt potentiale.

Forskningsoplægget, ”Cultural heritage and transitions in coastal and maritime resource utilisation towards the 21st century experience economy– Galathea 3 in St. Croix” fokuserer på hvorledes de ovennævnte udfordringer tidligere er blevet imødegået, hvad man gør i øjeblikket og hvilke muligheder vi vil have i fremtiden. Den nye oplevelsesøkonomi, der især kendetegnet ved en fusion mellem kultur og erhvervsliv, er motiveret af forbrugeres stigende efterspørgsel efter unikke (rejse)oplevelser. For at kunne beskrive og imødekomme disse udfordringer, kræves der nye teoretiske begreber og tværvidenskabelige modeller, der vil kunne foreskrive bedre tilgange til ledelse og forvaltning.

Vi vil derfor undersøge, hvorledes begreber, metoder, viden om og folkelig forståelse for bæredygtig udnyttelse af kulturelle og natur-ressourcer vi kan forbedres og sammentænkes, gennem en åben og forhåbentlig udbytterig dialog med relevante partere for at sikre bevaring og bæredygtig udnyttelse af kulturelle, marine og kystens ressourcer.

 

Læs hele projektbeskrivelsen (på engelsk) her

 

Udskriv side
  
 
 
Galathea3