Links  |  Oversigt  |  Kontakt
 
 

Undersøgelse af fødekædens top: Fisk

For at studere fiskesammensætningen anvender vi et stort antal fiskenet (6-9 stk. pr. sø, afhængigt af den enkelte sø´s størrelse og dybde). Nettene er specielt udviklet for at sikre, at alle størrelsesgrupper af fisk fanges, og vi dermed kan klarlægge hele fiskesammesætningen i den enkelte sø.  Hvert net er 42 m langt og har 14 sektioner med forskellig maskestørrelse, som varierer fra 6,25 mm til 75 mm. Derudover vil vi anvende ruser til at fange de fiskearter (eksempelvis ål og hundestejlere), som ikke kan fanges effektivt i nettene. Nettene og ruserne vil blive sat ud i søerne (i forskellige zoner og dybder) sidst på eftermiddagen og vil blive taget op igen den efterfølgende formiddag (dvs. efter ca. 18 timer).

fiskeri i praksis

Fiskeri med specielt udviklet net, som fanger fisk i alle størrelsesgrupper.  Danmark 1999.

De fangede fisk vil blive talt, arts- og kønsbestemt samt målt og vejet. Vi vil også udtage øresten og skælprøver til at bestemme fiskenes alder, – efter samme princip som årringe anvendes i træer. Fiskenes maveindhold vil blive udtaget og undersøgt for at bestemme fiskenes umiddelbare fødeindtag. Vævsprøver (lever og rygmuskel) vil blive udtaget for at bestemme, hvor i søen fisken har spist (nær søbredden eller ude på åbent vand), og fiskens præcise rolle i fødekæden (bytte- eller rovfisk). Hertil anvendes en nyudviklet og avanceret teknik, som analyserer vævsprøverne for bestemte typer af grundstofferne; kulstof (d13C) og kvælstof (d15N). Typerne af grundstofferne kaldes også stabile isotoper.

 fiskeprocessering på land

 Fiskeundersøgelser. Fisk måles og vejes. Herefter udtages øresten, mavesæk, skæl- og vævsprøver. Færøerne 2000

Udskriv side Forrige side: Projektbeskrivelse og udstyr Side 2 af 7 Næste side: Undersøgelse af fødekædens mellemled: Dyreplankton (mikroskopiske dyr i vandet), bunddyr og undervandsplanter.
  
 
 
Galathea3