Links  |  Oversigt  |  Kontakt
 
 

Forberedelser til Tasmanien (November 2006)

SLA lille  dmu logo 80

I dag skriver Susanne Lildal Amsinck,  20. november 2006 kl. 14.22

Så er vi på banen igen!....og denne gang er vores blik rettet mod ferskvandssøerne på Tasmanien!.

Vi nåede lige akkurat at få vores feltudstyr hjem fra vores første Galathea-3 destination, Azorerne, før det skulle sendes afsted mod vores næste destination: Tasmanien.

Hjemsendelsen af feltudstyret fra Sao Miguel (Azorerne) har været en del forsinket. Først i sidste uge,-  ca. 1½ måned efter vores egen hjemkomst, - ankom feltudstyret sikkert til vores base i Silkeborg. Tiden var ved at blive knap, for fredag den 17. november var nemlig sidste chance for at få udstyret sendt afsted med skib til Tasmanien. En ihærdig indsats fra Feltgeneralen Frank og Kirsten Thomsen gjorde det muligt at få al udstyret pakket ud, desinficeret og atter pakket ned i beskyttede fragtkasser, så det kunne sendes sikkert afsted med fragtmand fredag eftermiddag til Hamburg. Lørdag morgen ankom udstyret til Hamburg, hvor det blev lastet på et skib med kurs mod Hobart, Tasmanien. Ved at sende udstyret med skib frem for fly sparer vi en betydelig udgift. Skibet forventes at ankomme til Hobart omkring 1. januar og dermed ca. en uge før, vi selv ankommer med fly til øen.

Forberedelser_1

Feltgeneralen Frank og Kirsten Thomsen i fuld gang med at pakke feltudstyret i fragtkasser i DMU´s kælder i Silkeborg.

I modsætning til Azorerne er vi denne gang kun et lille 4-mands-team, som drager afsted. Vi havde oprindeligt håbet på et større team. I det forgange år har vi arbejdet intenst med fundraising i forbindelse med vores Galathea-3 feltundersøgelser. Desværre har tilbagemeldingen fra mange fonde været, at de har været tynget med ansøgninger og deres bevillingsmidler har været få i forhold til mængden af ansøgere. Vores ansøgninger har derfor kun i begrænset omfang givet ”pote”, og vi har således kun økonomiske ressourcer til at sende et mindre team afsted.

Vores team består ligesom sidste gang af Feltgeneralen Frank og Kirsten Christoffersen og jeg selv. Ny i teamet er tekniker Kirsten Thomsen, som har stor erfaring i feltarbejde og kemiske analyser. Vi planlægger at udforske ferskvandssøer på Tasmanien i 3 uger, startede omkring den 8. januar.

Forberedelser_2

Kirsten forsegler omhyggeligt fragtkasserne med polyethylen-film. Fordelen herved er at kasserne samles til  een enhed, og risikoen for,  at enkelte kasser ”forsvinder” under forsendelsen, minimeres.

Forberedelser_3

Kasserne er nu forseglet og klar til afhentning.

Vi er lige nu i fuld gang med at detailplanlægge vores undersøgelser. Vores lokale samarbejdspartnere fra University of Tasmania hjælper os med at udvælge egnede søer og indhente tilladelser til søundersøgelserne. Vi tilstæber at udforske søer med forskellig størrelse og vanddybde samt næringsstofkoncentration. Af praktiske grunde planlægger vi, at søerne ligger indenfor ca. 1-3 forskellige områder således, at tiden til at skifte ”basecamp” begrænses. Vi er derudover i gang med at finde egnede biludlejningsbureauer og billige overnatningslokaliteter.

Forberedelser_5

Feltgeneralten Frank holder omhyggeligt øje med, om løftekranen nu også har ordentligt fat i vores kostbare feltudstyr. Til venstre ses Kirsten Thomsen.  I alt sender vi 15 fragtkasser, 2 campingborde og 4 campingstole afsted til Tasmanien. Anslået total vægt: 460 kg.

Ligesom på Azorerne planlægger vi at føre ”web-logs”, som ”uploades” på www.galathea3.dk (se under ”klima & miljø, søernes biologi”) og www.dmu.dk. Så klik ind på disse hjemmesider, og følg os, når vi udforsker søerne på Tasmanien i januar måned!

Vi GLÆDER os allerede VILDT og er begyndt at tælle dagene ned til afgang.......

Udskriv side Forrige side: Forberedelser (April 2006) Side 2 af 3 Næste side: Forberedelser til Azorerne (August 2006)
  
 
 
Galathea3