Links  |  Oversigt  |  Kontakt
 
 

Undersøgelse af fødekædens bund: planteplankton, mikroorganismer, og næringsstoffer.

Planteplankton (alger) og mikroorganismer (flagellater, ciliater, bakterier) vil blive undersøgt for stabile isotoper. Derudover vil koncentrationen (klorofyl a) og biomassen af planteplankton blive bestemt.  Planteplankton, mikroorganismer og vandprøver til bestemmelse af søernes indhold af næringsstoffer (primært kvælstof og fosfor) vil ligesom dyreplanktonet blive prøvetaget med specielt konstruerede plexiglasrør, der opsamler vand m.m. fra hele vandsøjlen. Prøverne filtreres og vil senere blive undersøgt under mikroskop (mikroorganismer ved op til 1250 gangs forstørrelse!). Planteplankton vil yderligere blive prøvetaget med specielt udviklede net (maskestørrelse: 11- 80Tm), som trækkes efter en gummibåd. Vi vil derudover tage prøver af fastgroede alger ved afskrabning af overflader fra sten og undervandsplanter. Endeligt vil vi for udvalgte søer foretage detaljerede målinger af algernes produktion i både vandet og på søbunden.

 klorofyltitrering crop

Titrering af vandprøve til bestemmelse af klofofyl a koncentration. Nord-øst Grønland 1989.

Udskriv side Forrige side: Undersøgelse af fødekædens mellemled: Dyreplankton (mikroskopiske dyr i vandet), bunddyr og undervandsplanter. Side 4 af 7 Næste side: Øvrige undersøgelser
  
 
 
Galathea3