Links  |  Oversigt  |  Kontakt
 
 

Øvrige undersøgelser

Vandkemiske og fysiske analyser:

Vi vil anvende en målesonde til at bestemme kemiske og fysiske forhold i vandet såsom surhedsgrad (pH), ilt, saltholdighed, ledningsevne, temperatur mv.. Sonden er et avanceret måle-instrument, som består af specielt konstruerede elektroder, der med forholdsvis høj præcision kan måle selv meget små koncentrationer af negative og positive ioner (eksempelvis pH ± 0,2, ledningsevne  ± 1TS cm-1). GPS vil blive anvendt for at få en præcis geografisk position (længde, breddegrad samt højde over havets overflade) af de enkelte søers beliggenhed.

Undersøgelser af søernes fortid (palæolimnologiske undersøgelser):

Søernes udvikling og ændring i plante- og dyresamfund vil blive undersøgt ved brug af ”palæolimnologiske” metoder. Disse metoder omfatter detaljerede undersøgelser af plante- og dyrerester (dyreplankton, dansemyggelarver, alger), der gennem tiden naturligt er sunket ned på bunden af søerne (sedimenter). Overfladen af søbunden indeholder således biologiske rester, som er ophobet gennem de seneste ca. 5-10 år, mens dybere dele af søbunden (sedimentkerner) indeholder rester af de biologiske organismer, der har levet i søen gennem de sidste mange århundreder og årtusinder. Sedimentkernerne aldersbestemmes vha. af forskellige isotoper; 210Pb (bly) anvendes til at datere indenfor de sidste 150 år og 14C (kulstof) anvendes til at datere længere tilbage i tid. Overfladesedimenterne og kernerne prøvetages typisk på søens dybeste sted med specielle plexiglasrør (5,5 cm i diameter og ca. 60 cm langt), som monteres på en stang eller på en kran afhængigt af søens dybde.

sedimentprøvetagning

Prøvetagning af søbund ved brug af plexiglasrør monteret forenden af kablet på kranen. Bundprøver analyseres herefter for biologiske rester under mikroskop for at kortlægge søens forhistoriske biologiske liv. Island 2005.

Udover det nævnte prøvetagningsudstyr, gummibåde samt helikoptere, sidstnævnte for at komme frem til afsidesliggende og svært tilgængelige søer, har vi brug for en masse udstyr til at håndtere de indsamlede organismer på land. Her nævnes et lille udpluk; baljer, sprøjteflasker, målekander og diverse filtreringsapparater til at bearbejde prøver til bl.a. vandkemi, mikroorganismer, planteplankton og dyreplankton. Herudover spande, bakker og metalsigter til at sortere bunddyr, skærebræt, knive og skalpeller til at udtage øresten og vævsprøver fra fisk samt opskæringsudstyr til sedimentkernerne. Derudover har vi brug for stort antal små glasbeholdere og plastbægre (ca. 200 stk. pr. sø) og sprit (2 l pr. sø) til at konservere og opbevare alle de indsamlede planter og dyr i.

Vi medbringer prøvetagnings- og håndteringsudstyr til en samlet værdi af ca. 250.000 kroner. Dertil kommer emballage (små glasbeholdere, plastbægere m.m.) til en værdi af 25.000 kroner. Prøvetagnings- og håndteringsudstyret genanvendes fra sted til sted. Vi er selvfølgelig meget påpasselige med at undgå forurening (kontaminering) af organismer fra et land til et andet, så derfor investerer vi i nye fiskenet og ruser, og øvrigt udstyr desinficeres under streng dyrelægekontrol. Dette gælder selvfølgelig også vores felttøj og gummistøvler mv.

Udskriv side Forrige side: Undersøgelse af fødekædens bund: planteplankton, mikroorganismer, og næringsstoffer. Side 5 af 7 Næste side: Offentliggørelse af vores resultater
  
 
 
Galathea3