Links  |  Oversigt  |  Kontakt
 
 

Bæredygtig brug af ressourcer eller truende sammenbrud? Klima, overlevelse og produktion i det sydvestlige Stillehav

Lektor Ole Mertz og Kjeld Rasmussen, Geografisk Institut, Københavns Universitet

Finansiering: Bikubenfonden, Knud Højgaards Fond, COWIfonden, Brødrene Hartmanns Fond, Carlsberg Mindelegat, Geografisk Institut, DMI

Bæredygtig produktion af fødevarer – globalt og lokalt – er afgørende for at Verden fungerer godt, både i økologisk og økonomisk henseende. Globaliseringen bliver stadig vigtigere, og forbindelser mellem lande og regioner øges samtidig med, at lokale begivenheder og kollapsede øko- og produktionssystemer i stigende grad vil få globale konsekvenser. Små ø-samfund i Stillehavet kan være typeeksempler på veldefinerede systemer, hvor befolkningsvækst, globale markedskræfter og klimaforandring vil lægge pres på skrøbelige produktionssystemer. Vil den stigende befolkning forårsage sammenbrud af systemerne? Vil alternative indkomstmuligheder andre steder føre til at øerne forlades og produktionen opgives? Vil fremtidig havspejlsstigninger og klimaforandringer, f.eks. tørke og kraftigere orkaner, true landbrug og overlevelse på øerne?

Med udgangspunkt i nye modeller for klimaforandringer i området, estimater af andre betydende eksterne faktorer og klassiske geografiske og antropologiske studier fra 1950’erne og 1960’erne, vil dette projekt forsøge at afklare, om øsamfundene er ved at bryde sammen som forudsagt eller om de egentlig klarer sig ganske godt mod alle odds. Forskere fra forskellige discipliner vil samarbejde for at belyse om det er klimaforandringer, udpint jord, migration, alternative jobmuligheder, globale markedskræfter – eller måske en kombination af disse – der er vigtigst for overlevelse og produktion på øerne. Moderne teknologi, modelsimuleringer og anden ny viden vil blive benyttet i projektet, der dermed får det bedste udgangspunkt for at forstå civilisationer, der lever i afgrænsede områder med begrænsede ressourcer – og dermed måske en bredere forståelse af Jorden som helhed, der også er et begrænset system.

Udskriv side
  
 
 
Galathea3