Links  |  Oversigt  |  Kontakt
 
 

Undersøgelse af protist-artsrigdom i ilt-fattige marine sedimenter fra forskellige klimazoner ved klon-biblioteker, temperatur gradient gel elektroforese (TGGE), fortyndingskulturer samt enkelt-celle-sekventering

PhD Marianne Ellegaard,  Biologisk Institut, Københavns Universitet

I vores projekt vil vi undersøge artsrigdommen af encellede organismer med cellekerner – såkaldte protister. Ny forskning med screening af gener fra marine ilt frie sedimenter tyder på at der findes ubeskrevne primitive grupper af protister i disse miljøer. Hvis dette viser sig at holde stik kan det ændre vores opfattelse af hvordan det tidlige liv har udviklet sig på jorden.

Derudover vil vi undersøge om protist-artsrigdommen er den samme overalt på jorden eller om der er geografiske forskelle, et stærkt debatteret tema. Vi vil se på sammenhængen mellem artsrigdommen af protister og arts sammensætningen af deres primære fødekilde, bakterier. Endelig vil vi beskrive protist artsrigdommen fra daterede lag af sedimentprøverne for at vurdere om der er sket forandringer i arts sammensætningen over tid.

Vores undersøgelser vil basere sig på en kombination af gen-screening af dybhavsprøver samt dyrkning af organismer til detaljerede studier. Prøver skal indsamles vha. rør der bores ned i bunden på ca. 1000 meters dybde. Når prøverne er kommet ombord på skibet vil nogle blive frosset ned til DNA analyser og andre brugt til at indsamle levende organismer til videre studier. Organismer der ikke kan dyrkes vil blive beskrevet ved en kombination af mikroskopi og DNA analyse af den enkelte celle, hvorimod dyrkbare celler også vil blive undersøgt elektronmikroskopisk. 

Udover publicering af resultater i videnskabelige og populære tidsskrifter vil projektets resultater blive brugt i et internationalt forsker-samarbejde, der udvikler web baseret undervisningsmateriale på universitetsniveau.

Udskriv side
  
 
 
Galathea3