Links  |  Oversigt  |  Kontakt
 
 

Et globalt perspektiv på opløst organisk stof og verdens mindste organismer

Seniorforsker, adjungeret professor Stiig Markager, Afdeling for Marin Økologi, Danmarks Miljøundersøgelser

Formålet er at undersøge havets indhold af opløst organisk stof. Alt vand indeholder organiske stoffer i opløst form. Langt det mest er brunlige stoffer som stammer fra nedbrudte planterester, såkaldte humusstoffer, som vi kender fra fx havens spagnum og brunvandede skovsøer. I oceanerne findes opløst organisk stof i meget lave koncentrationer, men de enorme mængder af vand i havene betyder, at det er en af de største puljer af kulstof på Jorden, lige så stor som mængden af CO2 i atmosfæren. Omkring 97% af alt organisk kulstof i havet findes i opløst form, mens kulstof i  levende organismer, som fx fisk, hvaler og planter, udgør under 1%. Det er derfor afgørende at kende koncentration, sammensætning og egenskaber af opløst organisk stof i havet for at forstå omsætningen af kulstof på Jorden. I dag findes isolerede målinger fra en del områder, men der er ikke gennemført en samlet undersøgelse, hvor de samme metoder og instrumenter bruges hele vejen. Det bliver muligt under Galathea III togtet. Opløst organisk stof dannes og nedbrydes især af de mindst organismer vi kender – bakterier, virus og meget små alger. Vi vil derfor også undersøge hvor mange og hvor aktive disse organismer er. Undersøgelserne vil især ske med optiske instrumenter som automatisk måler koncentrationer og former af både opløst organisk stof, bakterier, virus og alger i vandet. Resultaterne kan følges løbende under togtet som on-line computergrafik og efterfølgende vil de indgå i modeller af jordens kulstofkredsløb.

Udskriv side
  
 
 
Galathea3