Links  |  Oversigt  |  Kontakt
 
 

Tyngemålinger og havets højde

Statsgeodæt, mag.scient. Rene Forsberg, Danmarks Rumcenter

 

Danmarks Rumcenter deltager ombord på Galathea fra Perth og til København med målinger af tyngden og havets højde. Et gravimeter ombord på skibet skal måle tyngden og med GPS og laser måler vi havets højde. Herved bliver vi i stand til at bestemme hvad der gemmer sig i jordens indre under havbunden, samt bestemme havstrømme og tidevand langs ruten. Tyngdekraftens ændringer afspejler hvor tunge eller lette materialerne er i jordens indre – især i jorden skorpe og de nærmeste lag under havbunden. Derfor bruges tyngdemålinger f.eks. som et led i efterforskning af olie og gas.

Tyngevariationerne afspejler også ændringer i havets dybde, og denne er stadig forholdsvis ukendt i store dele af oceanerne. Med gravimetret og skibets multi-beam ønsker vi at kontrollere satellitbaserede målinger, der viser en lang række undersøiske bjerge på havbunden i specielt det sydlige Stillehav som ikke har været kortlagt før. Samtidig er formålet at ”redde” en række ældre målinger af jordens tyngde, hvor referenceniveau ofte har været usikkert således at målingerne ikke kan benyttes.

Havet har bakker og dale og højden af havet varierer mellem forskellige steder på jorden med op til 80  meter i forhold til det forventede på grund af forskelle i jordens tyngde. Hertil kommer et mindre bidrag fra havstrømme.

Der indsamles data med geodætisk GPS udstyr som tillader højdebestemmelse af skibet med få decimeter nøjagtighed. Herved håber vi på direkte måle den højde som eksempelvis havstrømme skaber omkring de større havstrømme (f.eks. Tasmanske Strøm og Golfstrømmen). Målingerne af havets højde koordineres tæt med det oceanografiske program, således at kan kontrollere om skibet også sejler op og ned hen over havstrømmene.

Lejlighedsvis vil vi måle tidevandet lags skibets rute når skibet ligger ”stille” for at foretage andre observationer. Det bliver vi i stand til fordi tidevandet løfter vandet og skibet op og ned med flere meter hver eneste døgn.

Tillige vil der blive foretaget målinger med laserscanner for at bestemme præcise fordelinger af bølgehøjder for at kontrollere tilsvarende målinger fra satellit. Målingerne af havet med GPS og laser vil, så vidt sejlruten tillader, blive koordineret med samtidige målinger fra satellitter.

Udskriv side
  
 
 
Galathea3