Links  |  Oversigt  |  Kontakt
 
 

Fylogeni og taksonomi af tropiske, fritlevende furealger - artsdiversitetsundersøgelse i en moderne kontekst

Lektor, PhD Niels Daugbjerg, Biologisk Institut, Københavns Universitet

Tropiske, fritlevende furealger er encellede alger, som fascinerer enhver med deres enestående opbygning og mange specielle former. Desværre er gruppens biologiske mangfoldighed i det Indiske Ocean dårligt undersøgt - de fleste studier, hvoraf mange er ældre end 50 år, er baseret på døde celler. Det betyder, at kendskabet til artsrigdommen af særligt den ene hovedgruppe (furealger uden et panser af celluloseplader) er mangelfuldt. Når nøgne furealger dør, mister de celleformen og kan ikke længere genkendes. Tilstedeværelsen af et panser gør derimod, at celleformen bevares. Det har medført at vores viden om de pansrede furealger er mere detaljeret. Derfor vil vi i dette projekt, der planlægges gennemført som en del af Galathea 3-ekspeditionen, indsamle vandprøver med levende celler for at beskrive artsrigdommen af specielt de nøgne furealger. De morfologiske beskrivelser (taksonomi) er tæt koblede til slægtskabsundersøgelser (fylogeni) for at opnå en mere fuldstændig karakterisering af furealge-samfundet. Projektet er baseret på moderne analysemetoder, hvor vi anvender gensekvenser og digitalt optageudstyr monteret på mikroskoper til fotodokumentation. Formidling sker bl.a. via Internettet, hvor beskrivelser og billeder/videooptagelser af furealger vises i farver. Intentionen er at samle eksisterende viden og egne observationer for en general øget forståelse af tropiske, fritlevende furealger, der spiller en vigtig økologisk rolle i de kæmpemæssige tropiske havområder.

Udskriv side
  
 
 
Galathea3