Links  |  Oversigt  |  Kontakt
 
 

Som de så det - som vi ser det: En komparativ etnografisk og historisk perspektivering af første og tredje Galathea-ekspedition

Seniorforsker PhD Bente Wolff og dr.phil. Inge Schjellerup, Etnografisk samling, Nationalmuseet

Historisk komparativ perspektivering af ekspeditionerne Galathea I og Galathea III.

Formålet er at sammenligne fortid og nutid med de beskrivelser, genstandssamlinger og billedmateriale, der findes fra Galathea I (og til dels II), og fra nutiden med nye beskrivelser, indsamling af etnografika og nyt billedmateriale, som skal indsamles under den kommende Galathea III ekspedition i 2006-7.

De hovedspørgsmål som projektet ønsker at få besvaret kan sammenfattes i følgende:

  • Hvordan så verden ud på de udvalgte lokaliteter i 1845?
  • Hvordan så Galathea I ekspeditionen på disse lokaliteter og deres befolkninger?
  • Hvilke forandringer er der sket siden dengang og hvad er den historiske og sociale baggrund for forandringerne?

Projektet er et overordnet paraplyprojekt, der knytter sig til flere selvstændige forskningsprojekter på de udvalgte destinationer på sejlruten. Gennem beskrivelse, fotografering og genstandsindsamling fra destinationerne, samt studier i danske arkiver vil det være muligt at formidle historierne i den kulturelle forandring eller kontinuitet over ca. 150 år. 

Projektet har stor vægt på etnografisk og historisk formidling, men vil samtidig generere ny værdifuld viden om de forskellige tiders verdensopfattelse samt om ændringer der er sket i landskaberne og befolkningernes leveforhold og skikke.

Projektet koordineres af to seniorforskere fra Etnografisk Samling ved Nationalmuseet der har stor erfaring fra feltarbejde i de udvalgte regioner.

Læs mere om Nationalmuseets projekter på Galathea 3 her!

Udskriv side
  
 
 
Galathea3