Links  |  Oversigt  |  Kontakt
 
 

Sammenligende undersøgelser af plantepopulationer og plantesamfund på Galápagosøerne og Isla de la Plata

Professor, dr.scient. Ole Jørgen Hamann, Botanisk Have, Statens Naturhistoriske Museum

Galapágosøerne er kendt som et evolutionært udstillingsbillede Baggrunden herfor er, at øgruppen er koloniseret så sent, at den biogeografiske fordeling af flora og fauna er om ikke intakt, så dog tydelig. Derfor kan studier af naturlig fordeling og udbredelse af Galápagosplanter og -dyr foretages med usædvanlig præcision.

Takket være en fremsynet bevaringspolitik fra de ecuadorianske myndigheders side kan de med lige fuld ret betragtes som et skoleeksempel på bæredygtig forvaltning og udnyttelse. Dog er en del plantearter så akut truet, at nødhjælp i form af dyrkning i uden for øgruppen kan være eneste overlevelsesmulighed.

Ansøgerne har i mange forsket i Galapagosøernes botanik og kan kombinere videnskabelig kompetence  med lokalkendskab og historisk overblik.

Vi ser med Galathea 3 muligheder for

  • at bringe nye aspekter ind i de langsigtede projekter, så at vegetationsudviklingen kan beskrives og forudses.
  • at indsamle og bearbejde frisk materiale på stedet, så at fredede og truede arter kan identificeres så sikkert som muligt.
  • at foretage sammenligninger med den lidet kendte Isla de la Plata, som ligger 37 km fra fastlandet for udvalgte arter at udforske udbredelsesmekanismer, så deres vandringsveje kan udredes. at foretage observationer og indsamlinger på vanskeligt tilgængelige lokaliteter.
  • gennem praktisk udførelse af ex situ conservation projekter at bistå Ecuadors nationalparker i deres bestræbelser på at beskytte (…)
Udskriv side
  
 
 
Galathea3