Links  |  Oversigt  |  Kontakt
 
 

Genetisk identifikation og klassificering af encellede parasitter i havets dyreplankton

Lektor, PhD Alf Skovgaard, Afd. for Alger, Biologisk Institut, Københavns Universitet

Selvom verdenshavene i dag er godt undersøgte, er der stadigvæk organismer i havets plankton, som man ved meget lidt om. En af de grupper ad organismer, som i alle år har undsluppet sig forskernes opmærksomhed, er encellede parasitter i havets dyreplankton. Det mikroskopiske dyreplankton, som især omfatter fiskelarver og deres vigtigste føde, vandlopperne, er en grundpille i havets fødekæde og har længe været kendt som værter for parasitterne. Alligevel vides meget lidt om omfanget af parasitisme i dyreplankton; ja, man ved end ikke hvilke grupper af organismer disse parasitter tilhører. Enkelte, nyere undersøgelser har vist at op imod halvdelen af æg og nyklækkede fiskelarver af vigtige arter som sardin, makrel, torsk og pighvar inficeres med mikroskopiske encellede parasitter, som forårsager de nyklækkede fiskelarvers død. Også havets mest talrige dyregruppe, vandlopperne, inficeres af parasitter, som formodentlig tilhører vidt forskellige grupper af organismer. Formålet med dette projekt er at klassificere ovennævnte parasitter ved at analysere deres DNA. En sådan klassificering er vigtig for i fremtiden at kunne forstå udbredelsen og effekten af parasitisme i havets dyreplankton. Parasitisme kan uden tvivl forklare en stor del af vandloppers og fiskelarvers naturlige dødelighed og har dermed betydning for fiskebestandenes størrelse og sundhed. Med vores nuværende manglende grundlæggende viden om organismernes biologi, er det ikke muligt at bedømme omfanget af parasitisme i dyreplankton, endsige hvilke faktorer der regulerer dyreplanktonets parasitter.

Læs mere her: www.alfskovgaard.dk/galathea3

Udskriv side
  

Eksempler på parasitter i dyreplankton (vandlopper):

 

Nanocalanus med Blastodinium.jpg
En millimeterlang vandloppe med en parasitisk
furealge (dinoflagellat) i maven. Parasitten ses
som en gul masse.

Oncaea med Blastodinium.jpg
Vandloppe med en parasitisk dinoflagellat.
parasitten indeholder klorofyl og fluorescerer
derfor rødt, når den belyses med blåt lys i
mikroskopet.

Vandloppe med alien.jpg
Vandloppe med en ukendt parasit, der ses som en
rød-brun masse. Denne parasit er en sand "alien",
der forlader sin vært via dens fordøjelsessystem.


 
 
Galathea3