Links  |  Oversigt  |  Kontakt
 
 

Den globale fordeling af kviksølv i troposfæren

Seniorforsker, ph.d. Henrik Skov, Danmarks Miljøundersøgelser

Kviksølv er et enestående metal, da det er det eneste af metallerne som er flydende ved rumtemperatur. Det betyder, at kviksølv også ved almindelige temperaturer fordamper og optræder på gasform. Medens alle andre metaller kun findes i atmosfæren i forbindelse med partikler, er den overvejende del af kviksølv i atmosfæren således i form af gas. Alle kendte former for kviksølv er giftige for mennesker, og findes også ophobet i fødekæderne helt op i Arktis, hvor man har målt høje kviksølvkoncentrationer i bl.a. isbjørne. Til trods for stor offentlig opmærksomhed omkring netop kviksølv, er der stadig langt til den fulde forståelse af kildespredning og eksponering for dette metal. Målet med projektet er at bestemme variationerne i atmosfærens kviksølvindhold og relatere den til luftmassernes oprindelse og tilstedeværelsen af kilder og dræn, dvs. optag eller udfældning af kviksølv.

Galathea ekspeditionen krydser ikke blot flere verdenshave, men vil også sejle i luftmasser med vidt forskellig oprindelse og sammensætning. Det er hensigten under rejsen at gennemføre kontinuerte målinger af atmosfærisk kviksølv sammen med målinger af CO (kulilte) og O3 (ozon), der er indikatorer for hhv. forbrænding og troposfære kemi. Projektet vil have særlig opmærksomhed på perioder, hvor Galathea sejler i kontinentale luftmasser. På den måde indsamles enestående informationer om fordelingen af kviksølv i atmosfæren. Resultaterne vil blive anvendt i en model for den globale atmosfære transport, som kan styrke fortolkningen af data på en global skala og hjælpe med at forstå spredning og eksponering for kviksølv til så fjerne egne som Arktis.

Udskriv side Forrige side: The global distribution of Mercury in the Troposphere Side 2 af 2
  
 
 
Galathea3