Links  |  Oversigt  |  Kontakt
 
 

Ingefær på tropiske øer

Axel Dalberg Poulsen

Seniorforsker, Royal Botanic Garden Edinburgh

Email: axel@dalbergpoulsen.com

Hvad er ingefær?

Ingefærfamilien (Zingiberaceae) er en familie bestående af små og store (op til 10 m høj!) urteagtige planter med særlig højartsrigdom i Sydøstasien. Familien omfatter omkring 30 slægter og mere end 1600 artsnavne er publiceret, men deres systematik og slægtskabsforhold er langtfra klarlagt.

Hvad kan ingefær bruges til?

Ingefær en vigtig økologisk rolle på skovbunden, og mange arter har værdi både på det lokale og internationale marked som grønsag, krydderi, medicin, prydplante m.m.

På grund af deres vide udbredelse, morfologiske variation og artsrigdom er flere ingefærslægter særdeles velegnede til et modelstudie til at belyse mere generelt interessante videnskabelige spørgsmål vedrørende evolutionære processer og geografiske barriers betydning for artsdannelsen.

Hvor skal ingefærfolkene hen på Galathea 3?

1) Salomon-øerne, 18. november – 15. december.

Efter et par dages forberedelse I hovedstaden Honiara, starter vi på øen Makira. Jeg samarbejder med zoologerne på Galathea3-projektet om ‘Fuglediversifikation" og vi tager i skoven sammen. Mens zoologerne fanger fugle, leder jeg efter vilde ingefær i samarbejde med lokale botanikere, bl. a. Fred Pitisopa. Efter Makira tager vi videre til en anden ø.

2) Papua Ny Guinea, fra 15. december til sidst i januar 2007.

Vi har hovedbase i byen Lae og starter feltarbejdet på øen Manus i Admiralitets øgruppen. Derefter tager vi til West New Britain og en tredje ø, som endnu ikke er fastlagt. Min lokale samarbejdspartner, Billy Bau, er forstmand fra Lae, og vi har tidligere været på feltarbejde sammen.

Hvorfor tage derhen?

I Sydøstasien har jeg til dato samlet adskillige arter i det vestlige Malesien. Jeg beskrev f.eks. 18 nye arter af ingefær fra Borneo I min seneste bog som udkom august 2006. Men i det østlige Malesiske ørige har der oftest ikke været indsamlet ingefær og udført revisioner de seneste 100 år. Min deltagelse i ekspeditionen vil forsøge at dokumentere alle ingefærarter vi støder på i de ovenfor nævnte dårligt udforskede områder omkring Ny Guinea.

Er projektet ombord på Vædderen?

Da aktiviteterne foregår til lands langt ude i skoven, og skibets rute ikke ligger tæt på de øer hvor arbejdet foregår, sejler projektet ikke med ombord.

Axel vil dog forsøge at møde Vædderen ved Gizo, Salomon-øerne, d. 29 december for at fortælle medierne om de foreløbige resultater, såfremt jeg kan blive færdig med aktiviteterne på Manus i tide.

Hvad gør vi i skoven?

Før vi går igang er det naturligvis vigtigt at have alle tilladelser og visa på plads. Arbejdet vil blive udført i samarbejde med lokale botanikere og vil omfatte indsamling af

1) Herbarie-materiale: hvor planterne i første omgang presses mellem aviser og konserveres med alkohol i plastiksække. Senere bliver de tørret. Udvalgte blomster bliver dog opbevaret i spritb¿tter til senere studier.

2) DNA-prøver til brug i laboratoriet til molekylære analyser.

3) Fotografier, som viser meget mere end man kan beskrive med ord.

4) Oplysninger om lokalanvendelse. inden disse går tabt

Hvad kommer der ud af det?

Disse data vil bruges til at belyse hvor mange arter af ingefær findes, deres korrekte videnskabelige navne, hvordan man kender forskel på dem, og hvordan de er opstået i forhold til arter andre steder i Verden.Man kan forvente at vi opdager mange nye arter, men lige så vigtigt er det at indsamlingerne fra disse dårligt undersøgte øer vil bidrage til en øget forståelse for, hvordan allerede beskrevne arter ser ud i detaljer.

Herbariemateialet vil blive opbevaret i museale samlinger som dokumentation og til nærmere studier f.eks under mikroskopet. Indsamlingerne er vigtige at kunne referere til i videnskabelige arbejder (f.eks. Gingers of Solomon Islands) og vil kunne indgå som en vigtig del i en revision af afgrænsningen af omdiskuterede slægter, specielt Alpinia.

Farvefotos vil blive inkluderet i populærvidenskabelige publikationer, hvilket sammen med de etnobotaniske oplysninger vil kunne skabe en øget forståelse for bevaring af naturresourcerne i området.

ETLINGERA.jpg

Nogle arter af ingefærfamilie, som denne Etlingera, har blomstrer ved jorden og blomsten er kun aaben een dag. Foto: Axel Dalberg Poulsen, PNG, 2001. 

 

Projektet er støttet med legater fra:

Carlsbergfondet

TK Foundation

Det Østasiatiske Kompagnis Almennyttige Fond

Torben & Alice Frimodts Fond

 

Udskriv side
  

ENGLISH

Axels hjemmeside

EMU

Politiken skrev

Jyllandsposten skrev


 malesia99.jpg


PNGinger.jpg

Vilde ingefaer er ikke altid nemme at samle!

Foto: Axel Dalberg Poulsen, PNG, 2001.


 
 
Galathea3