Links  |  Oversigt  |  Kontakt
 
 

Indsamling af giftige havslanger

Lektor, PhD Arne Redsted Rasmussen, Konservatorskolen, København

Arne i Vietnam

Havslanger er de mest udbredte og talrigeste af verdens giftige krybdyr. Havslanger forekommer i tropiske og subtropiske vandområder i det Indiske Ocean og Stillehavet. De fleste arter er koncentreret i Sydøstasien og i den australske region. Havslanger forekommer med stor variation i antal og artssammensætning på lavt vand langs kysterne, i floder og flodmundinger og omkring øer. På et højere slægtskabs niveau er havslanger nærmest beslægtet med terrestriske giftsnoge (elapider), som omfatter nogle af de  mest giftige slanger i verden (de australske giftslanger, kobraer, mambaer, kraiter og koralslanger). På nuværende tidspunkt er der beskrevet over 60 arter af havslanger. Giften fra havslanger er meget stærk. Undersøgelser ved hjælp af måleenheden ”LD50”, viser at havslanger har den stærkeste gift pr. enhed fundet hos slanger. Havslangebid er derfor en af mange dødsårsager i Asien. På nuværende tidspunkt bliver omkring 4 millioner mennesker bidt af slanger i Asien hvert år, hvoraf 100.000 dør (Chippaux, 1998: World Health Organization, dette tal betragtes som et underestimat). På nuværende tidspunkt vides ikke, hvor mange af disse dødsfald, der skyldes havslangebid, men vi ved, at der forekommer dødsfald i alle asiatiske lande p. g. a. havslangebid. Ved at deltage på Galathea 3 ekspeditionen får vi mulighed for at udforske nogle af de mest giftige dyr i  verden med henblik på at få oplysninger om deres udbredelse levevis, slægtskab og epidemiologi. En af de mest farlige havslanger Enhydrina schistosa fra Borneo

Udskriv side
  

cyano.jpg

Havslangen Hydrophis cyanocinctus er en af de længste arter og kan blive op til 3 m. lang

havsla.jpg

En bunke havslanger indsamlet af lokale fisker i Vietnam

 brooki.JPG

Hydrophis brookii, en småhoved havslange fra syd Thailand


 
 
Galathea3