Links  |  Oversigt  |  Kontakt
 
 

Healers, Slaves and Surgeons: African-American and Western Medicine and their Impact in the Danish West Indies

Mag.scient., PhD Bernhard M. Bierlich, The Wilberforce Institute for Study of Slavery and Emancipation, University of Hull

Projektet om slavernes sundhed i det tidligere Dansk Vestindien er både innovativt og baseret på støtteerklæringer fra Nationalmuseet, UNESCO og et forskningssamarbejde mellem The Wilberforce Institute for the Study of Slavery and Emancipation (WISE) ved University of Hull og afd. for historie ved Saxo Instituttet, Københavns Universitet.

Projektet fokuserer overordnet på slavernes (”afro-karibiske”) synspunkter, og mere specifikt på slavernes helbredelsesformer i relation til forekommende sygdomme. Endelig ser projektet på, hvordan afro-karibisk og dansk og vestlig medicin interagerede. 

Projektet påberåber sig 3 grupper af data -nutidige, datidige og afro-karibiske – i sin fremstilling af slavernes helbredelse. 

Projektet er en fortsættelse af det fremragende samarbejde med den internationale ekspert af slavehandlen og slaveriet, Professor Richardson fra WISE og Department of History ved University of Hull. Det er også blevet identificeret som et studie, som det engelske bogforlag James Currey Publishers ønsker at publicere, idet de ser det som en spændende kobling af antropologi og historie i forhold til et interessant område, det tidligere Dansk Vestindien.

Da dette er et forsknings-og formidlingsprojekt, vil artikler og bogen, som nøje beskriver og analyserer relevante kærneområder, fungere som vigtige ressourcer og opslagsværk, der skal vejlede Nationalmuseet, Institut for Menneskerettigheder og undervisningssektoren i en fremstilling og formidling af vores koloniale fortid i troperne. I den forbindelse ønsker projektet at bidrage til udvikling af passende curricula, når emnet om dansk kolonihistorie og forholdet mellem danskerne og deres slaver skal undervises (se f.eks. Leif Calundanns Larsen’s bog [2003], Danskernes slaver, som er skrevet til brug i gymnasiet og HF).

Udskriv side
  
 
 
Galathea3