Links  |  Oversigt  |  Kontakt
 
 

Kort projektbeskrivelse

Der findes syv arter af havskildpadder, som alle er kategoriseret som truede dyrearter på verdensplan. I løbet af de sidste ti år er deres antal faldet voldsomt som følge af menneskelige aktiviteter, der influerer alle dele af deres livscyklus. Havskildpadder findes vidt udbredt i tropiske og subtropiske områder overalt i verden. Specielt den uægte karette havskildpadde, suppeskildpadden og bastard-havskildpadden tilbringer de første mange år af deres livscyklus i de store havstrømssystemer i både Atlanterhavet og Stillehavet. Mange af disse vandringsruter er aldrig belyst.

De ovenfor nævnte arter er kendt for at vandre over store afstande. Deres overlevelsesmuligheder er afhængige af, at deres store marine leveområder bliver beskyttet. På deres vandringsruter er havskildpadderne specielt sårbare overfor kommercielt havfiskeri med langliner og drivgarn. Denne type fiskeri foregår ofte langs frontsystemer i havene, hvor de store havstrømme mødes. En ukendt mængde havskildpadder fanges som bifangst, hvoraf de fleste dør eller bliver alvorligt såret. For at kunne lave bedre forvaltningsstrategier er det nødvendigt at have kendskab til hele deres livscyklus og vandringsruter.

Ved hjælp af satellittelemetri ønsker vi at undersøge unge havskildpadders vandringsmønstre i Atlanterhavet, det Indiske Ocean og Stillehavet. Undersøgelsen vil afdække kritiske habitater så som fourageringsområder, yngleområder samt vandringssruter for de forskellige arter og aldersgrupper af havskildpadder. Galathea 3 ekspeditionen vil være en unik mulighed for at indfange havskildpadder i dette for os vanskeligt tilgængelige stadie af deres liv.

Udskriv side
  
 
 
Galathea3