Links  |  Oversigt  |  Kontakt
 
 

CV

Rikke Danø

Født 30. november 1971

Er gift og har tre drenge (Anton 8 år, Mikkel 6 år og Emil 2 år)

Uddannelsesforløb

2001

Cand. scient. i biologi fra Københavns Universitet

1999-2001

Speciale: “Orientation, navigation and migration of sea turtles”

1998-1999

Barselsorlov og speciale-forberedelse til studier i Ghana

1996-1997

Udvekslingsstudent ved University of New South Wales, Sydney, Australien

1993-1996

Bachelorgrad i biologi – Københavns Universitet

1991        

Højere forberedelseseksamen – Espergærde gymnasium

Ansættelser

Jan. 2007 Forskningsassistent på Danmarks Miljøundersøgelser, afdeling for Arktisk Miljø. Forskning i Ghana som del af Galathea 3 Ekspeditionen.
sept. - okt. 2006 Forskningsassistent på Danmarks Miljøundersøgelser, afdeling for Arktisk Miljø. Galathea 3 Ekspeditionen.

Nov. 2005 -

maj 2006

Forfatter ved STV Nature & Science. Udarbejder undervisningsmateriale til gymnasieskolen. Dels til tværfagligt undervisning på naturvidenskabeligt grundforløb dels til biologi på B og A niveau. Jeg arbejder p.t. på manuskript og drejebog med titlen ”Danmark under overfladen”. Materialet omhandler hav og ferskvand i Danmark og kan benyttes i undervisningen fra september 2006. Jeg er desuden tilknyttet udarbejdelse af undervisningsmateriale til Galathea 3 ekspeditionen.

Sept. 2005 -

april 2006

Akademisk medarbejder på Danmarks Miljøundersøgelser, afdeling for Arktisk Miljø. Arbejder primært på et forskningsprojekt omhandlende den truede uægte karette havskildpaddes (Caretta caretta) vandringsmønstre i det Nordøstlige Atlanterhav. Et samarbejde med Danmarks Akvarium og Dansk Shell. Vi har i september 2004 samt juli 2005 indfanget i alt ti karette havskildpadder ud for Azorerne. De ti havskildpadder har fået påmonteret satellitsendere på skjoldet og deres vandringer kan følges på:

http://www.seaturtles.trackit2test.cubitech.dk/main?siteID=20

Jeg følger desuden med i afdelingens øvrige aktiviteter og er også tilknyttet satellitmærkning af sæler ved Anholt, som i øvrigt også skal formidles gennem Zoologisk Have og Kattegat centret. se: http://www.dmu.dk/Dyr+og+planter/Følg+dyrenes+vandringer/Spættet+sæl+og+gråsæl/Anholt/

2003 - 2004

Konsulent for Danmarks Akvarium ved udsætning af den uægte karettehavskildpadde (”Lucky”) som strandede ved Jyllands vestkyst i 1999. Havskildpadden blev udstyret med satellitsender og udsat ved Azorerne i september 2004. Som led i udsætningen stod jeg blandt andet for udarbejdelsen af en artikel om satellittelemetri, møntet på de besøgende i akvariet, samt for korrekturlæsning af en børnebog om Lucky.

http://www.dmu.dk/Dyr+planter/følg+dyrenes+vandringer/Havskildpadder

2003 - 2004

Akademisk medarbejder ved Danmarks Miljøundersøgelser, Afdeling for Arktisk Miljø. Arbejdede hovedsageligt med databehandling af satellitmærkede edderfugle og kongeedderfugle fra Grønland og Canada med henblik på at lokalisere væsentlige habitat områder. http://www.dmu.dk/Dyr+og+planter/F%C3%B8lg+dyrenes+vandringer/Alm.+ederfugl/

http://www.dmu.dk/Dyr+og+planter/F%C3%B8lg+dyrenes+vandringer/Kongeederfugl/       

Aug. – Nov. 2003

Primus motor for naturvejledning for børnehavebørn (eget initiativ). Vi var en gruppe på tre biologer der tog børnehaver med på opdagelse til skov og strand.

1998

Undervisningsassistent i faget Form og Funktion på Københavns Universitet – klasseundervisning for 6 hold af ca. 25 studerende.

IT-erfaring

Daglig bruger af MsOffice pakken, Power Point, Internettet, GIS (Geografisk Informations System (ArcGIS)), Access, m.fl. data behandlingsredskaber.

Løbende opdatering af fagrelevante hjemmesider.

Sprog

Dansk: Modersmål. Engelsk: Flydende i skrift og tale. Kendskab til Italiensk, Fransk og Tysk

Udenlandsophold/rejser

2001 - 2002

Bosat i Rom, Italien – barselsorlov, familien udstationeret for Danida ved FAO’s hovedkontor (FAO: Food and Agriculture Organization)

1999-2001                

Bosat i Accra, Ghana – feltarbejde og færdigskrivning af speciale, familien udstationeret for Danida ved et af FAO’s regionalkontorer under FN

1996-1997

Udvekslingsstudent samt haj-forskning ved University of New South Wales, Sydney, Australien

1996

Rejse til Indien, Nepal & Filippinerne (4 mdr.) 

1996

Rejse til Zimbabwe, Mozambique & Sydafrika (5 uger)

1993

Rejse til Tyrkiet (6 uger)

1992

Rejse til USA (4 uger)

 

 Udskriv side Side 1 af 2 Næste side: Publikationer
  
CV for Rikke Danø

Udskriv artikel

 
 
Galathea3