Links  |  Oversigt  |  Kontakt
 
 

Mikrobiel mangfoldighed i den iltfattige zone

Havvand er smækfyldt med mikroorganismer - omkring 1 milliard bakterier og arkæer per liter. De iltfattige forhold i OMZen må forventes at give anledning til en speciel mikrobiel mangfoldighed og aktivitet. Vi kan til en vis grad måle disse mikrobers vækst og deres omsætning af næringsstoffer, men det er straks sværere at identificere hvilken type mikrober der er og hvem der laver hvad. Vi vil undersøge den mikrobielle sammensætning og aktivitet ved at indsamle og analysere mikrobernes DNA. Dette DNA udgør mikrobernes genom og indeholder i princippet al information om mikrobernes identitet og fysiologiske formåen. Individuelle gener og lange fragmenter med mange gener der er involveret i specifikke fysiologiske processer (såsom ribosomerne og omsætning af kulstof, nitrogen, og svovl) skal undersøges ved kloning og sekventering samt DNA-DNA hybridisering. Vi er også interesserede i de mikrober i OMZen der kan omsætte svovlforbindelser. Idet det er muligt at der kan være helt iltfrit (anaerobt) i OMZen, er det muligt der også findes sulfid (H2S) som ellers ikke normalt findes i havvand. Vi vil forsøge at måle denne sulfid og at identificere mikrober som kan oxidere sulfiden. Idet der formentlig også er en smule sollys i OMZen er det muligt at der findes anaerobe fotosyntetiske bakterier. Vi er specielt interesserede i de fotosyntetiske grønne og røde svovlbakterier der kan oxidere sulfid.

 

Forsker: Niels-Ulrich Frigaard

Udskriv side Forrige side: Fordeling af ilt og nitrat i havbunden: Side 5 af 8 Næste side: Nitratåndende kæmpebakterier
  
 
 
Galathea3