Links  |  Oversigt  |  Kontakt
 
 

Geomicrobiology of oceanic oxygen deficiency zones, GOODZ

Lektor, PhD Bo Thamdrup, Biologisk Institut, Syddansk Universitet

Mens tilstedeværelsen af ilt tillader eksistensen af flercellede organismer i størstedelen af verdenshavene, findes der også udbredte åbne havområder med vedvarende iltmangel, hvor kun mikroorganismer kan leve. Disse iltsvindszoner (ISZ) optager kun ca. 2% af havenes areal; men de spiller en uforholdsmæssig stor rolle i Jordens stofkredsløb, med høj  primærproduktion, stor begravelse af organisk stof, og stor kvælstoffjernelse. Udbredelsen af ISZ påvirkes let af cirkulationen i havet, og kan f.eks. ændres som følge af global opvarmning, med store potentielle konsekvenser. Skønt ISZ er nøglelokaliteter i havets biogeokemiske kredsløb, har vi ringe viden om strukturen og funktionen af de mikrobielle samfund, der dominerer disse systemer, og nye opdagelser har sat spørgsmålstegn ved det eksisterende paradigme for stofkredsløbene i ISZ. Som en del af Galathea3-ekspeditionen gennemføres et omfattende studie af ISZ-regionerne i det Arabiske Hav og ud for Peru, med følgende målsætninger:

  1. Udforskning af de mikrobielle samfunds sammensætning og funktion, med identifikation af de organismer, der spiller hovedroller i omsætningen, og med undersøgelser af hvordan virus påvirker samfundets struktur og omsætning
  2. Bestemmelse af omsætningsrater for de væsentlige processer, samt disses bidrag til de biogeokemiske kredsløb på lokal og global skala
  3. Identifikation og fortolkning af kemiske og biologiske markører af variationen iltsvindsforhold gennem tiderne i havbunden under ISZ.
Udskriv side Side 1 af 8 Næste side: Betydningen af virus for bakteriernes liv
  
 
 
Galathea3