Links  |  Oversigt  |  Kontakt
 
 

Fordeling af ilt og nitrat i havbunden:

      Fordelingen af ilt og nitrat i sedimentet er to nøgle-parameter til at estimere omsætningen af organisk stof og til at beskrive de øvrige kemiske forhold i havbunden. Fordelingen kan måles på skibet med mikrosensorer, men sådanne målinger er behæftet med fejl pga. uundgåelige forstyrrelser forbundet med optagning af sediment fra de store dybder. I stedet kan sensorer monteres på ”undervandsrobotter” der selv kan gå ned på havbunden og gennemføre målingerne, hvorefter de vender tilbage til havoverfladen med de indhøstede data. Sammen med ilt og nitrat vil fordelingen af to andre vigtige komponenter; pH og sulfid blive målt. Samlet set giver disse unikke højkvalitets målinger en god basis for at vurdere forholdene i havbunden. Data vil blive brugt sammen med en række andre målinger til at beregne havbundens omsætningsrater af organisk stof og til at forklare fordelingen af mikroorganismer i havbunden.

 

Forskere: Ronnie Glud (Københavns Universitet), Niels Peter Revsbech (Aarhus Universitet)

Udskriv side Forrige side: Fjernelse af kvælstof i havet Side 4 af 8 Næste side: Mikrobiel mangfoldighed i den iltfattige zone
  
 
 
Galathea3