Links  |  Oversigt  |  Kontakt
 
 

Betydningen af virus for bakteriernes liv

Man ved nu at virusinfektioner dræber mange af havets bakterier og at de døde bakterier kan udgøre en vigtig næringskilde for de virus resistente bakterier. Virus infektioner regulerer således i nogen udstrækning, hvilke bakterier der dominerer under forskellige forhold. Da bakterierne i havet spiller en helt afgørende rolle for nedbrydningen af organisk stof og dermed de globale kulstof- og kvælstofkredsløb, er det vigtigt at forstå hvad der regulerer forekomsten af forskellige bakterier og deres aktivitetsniveau. Ved at arbejde på et transekt gennem ”upwellingszonen” udfor Chile/Ecuador er det muligt indenfor en lille geografisk afstand at undersøge bakterie-virus forholdene i meget forskellig artede sedimenter med en helt forskellig biogeokemi og omsætning. Fordelingen af virus og bakterier, samt deres produktionsrater vil blive undersøgt i disse forskellige sedimenter for at få en bedre forståelse af deres betydning under forskellige forhold.

Forskere: Ronnie Glud, Mathias Middelboe (Københavns Universitet)

Udskriv side Forrige side: Geomicrobiology of oceanic oxygen deficiency zones, GOODZ Side 2 af 8 Næste side: Fjernelse af kvælstof i havet
  
 
 
Galathea3