Links  |  Oversigt  |  Kontakt
 
 

Globalisering i fortid og nutid. Etnoarkæologiske undersøgelser af materiel kultur og identitet i Melanesien

Professor, dr.phil. Helle Vandkilde, Institut for Antropologi, Arkæologi og Lingvistik, Aarhus Universitet

Hvad ligger der bag de omfattende spredninger af ensartet materiel kultur, der periodisk kan iagttages over store geografiske områder fra oldtid til nutid? Projektets overordnede mål er at bidrage til globaliserings-forskningen på dette felt. Det skal konkret ske gennem et etnoarkæologisk pilotprojekt i Melanesien, hvor fortid og nutid stadig er intimt forbundne. En arkæologisk undersøgelse af Lapita-kulturen i det 2. årtusinde f.Kr. skal sammenkobles med en etnografisk analyse af nyere tids kanosejladser. Begge fænomener er udtryk for forskellige perioders globalisering og vil kunne belyse hinanden. De hænger nemlig nøje sammen, eftersom det geografisk vidtspændende Lapita-kompleks – det første agerbrug ledsaget af nyt sprog og en særlig materiel kultur – må være blevet spredt via sejlads i havgående udriggerkanoer. En sammenlignende undersøgelse på og ved øen Mbuke – i provinsen Manus i Bismarckhavet ved Papua New Guinea – skal belyse problemstillingen. Der skal foretages en arkæologisk prøveudgravning af en Lapita-plads og en antropologisk analyse af kanoernes brug i nutiden som kommunikationsmidler og identitetsmarkører. Et væsentlig fokus er den tværkulturelle afhængighed, der herved skabes mellem ellers adskilte etniske grupper. Undersøgelsen skal bidrage til en bedre forståelse af globalisering som et både fortidigt og nutidigt fænomen. Hvordan spredes kultur og viden, og hvordan modtages de lokalt? Og hvilke konsekvenser har det for dannelsen af social identitet? Projektet er en del af en større forskningssatsning (FKK og Aarhus Universitet): ”Materiel Kultur og Identitetsdannelse: Globalisering i Fortid og Nutid” med Moesgård Museum, Papua New Guinea National Museum samt ANU i Canberra som samarbejdspartnere.

Udskriv side
  
 
 
Galathea3