Links  |  Oversigt  |  Kontakt
 
 

Geologisk rekognoscering af kystområder på det nordlige Malaita, Salomonøerne, med henblik på at undersøge alnöit forekomster med højtryks-ultrahøjtryksxenoliter fra den dybe kappe

Lektor, lic.scient. Poul Martin Holm, Geologisk Institut, Københavns Universitet

På øen Malaita i Salomonøgruppen forekommer bjergarter som indeholder enestående mineraler (marjorite og silikatperovskit) der er blevet bragt op fra usædvanligt store dybder i Jordens indre. Disse mineraler kan give vigtige direkte informationer om det kemiske miljø der hersker på disse dybder og kan således bidrage til at løse gåden om kappens dannelse og udvikling, samt de dynamiske processer der hersker i Jordens indre. De få geologiske forekomster af disse unikke bjergarter som er blevet identificeret hidtil, er begrænset til områder tæt på øens eneste (med køretøj) farbare vej. Resten af øen er uvejsom og svært fremkommelig. Galathea 3-ekspeditionen muliggør geologisk rekognoscering fra havet og dermed identifikation af nye, uopdagede forekomster af disse bjergarter. Desuden tillader Galatheas hurtigtgående gummibåd anløb af øens svært tilgængelige områder og dermed en anseelig indsamling af bjergartsprøver fra disse områder, som vil blive hjembragt til Københavns Universitet og geokemiske analyseret. Det binokulære oversigtsmikroskop på Galathea 3, tillader in situ-undersøgelser af bjergarter og mineraler der vil effektivisere det geologiske feltarbejde på øen.

Udskriv side
  
 
 
Galathea3