Links  |  Oversigt  |  Kontakt
 
 

Molecular data for analysing avian diversification across the Australasian archipelago

Professor, cand.real., dr.scient. Jon Fjeldså, Zoologisk Museum, Københavns Universitet

Projektet skal udnytte den unikke mulighed for helikopter-adgang til uudforskede steder i Indonesien og Melanesien, for indsamling af data til Zoologisk Museums globale analyse af evolution af spurvefuglene. Dette sker i samarbejde med flere andre institutioner og vil indgå i et globalt initiativ for at oparbejde DNA-"barcodes" for alle verdens fugle. ZM har allerede verdens næststørste samling af prøver for DNA-analyse af fugle, men generelt er der stor mangel på sådant materiale fra det Indoaustralske ø-område. Studier af fugle fra denne region var af central betydning for udvikling af det biologiske artsbegreb og vor forståelse af hvordan nye arter opstår. Disse ideer synes imidlertid at bygge på nogle fejltolkninger. Med en molekylærbiologisk tilgang, og et udvidet forskningssamarbejde, forventer vi at opnå en dybere forståelse af en af de mest dynamiske faser i fuglenes evolution.

Læs meget mere på projektets egen hjemmeside her!

Udskriv side
  
 
 
Galathea3