Links  |  Oversigt  |  Kontakt
 
 

Fremtidens enzymer fra havets biodiversitet: Ikaitsøjler i Grønland - et ekstremt miljø som kilde til nye enzymer med industrielt anvendelsespotentiale

NYT: Læs om konkurrence for gymnasieelever under "Nyheder". Præmien er deltagelse i sommerens Galathea 3 ekspedition til Grønland og en uges ophold i et forskningslaboratorium sammen med forskerne!

Peter Stougaard, Lektor, Lic. Scient., Institut for Økologi, Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole (psg@kvl.dk)

Mikroorganismer fra Naturen udgør en vigtig kilde til industrielle enzymer og bioaktive stoffer. Organismer, som lever under ekstreme forhold, f.eks. havis, varme kilder og sodasøer er særligt interessante, idet de producerer enzymer, som er aktive ved lave eller høje temperaturer og ved højt pH. I projektet vil vi isolere enzymer fra bakterier, som lever i ikait-søjler, en ekstrem økologisk niche i Grønland. Ikait-søjler er undersøiske kalk-søjler, som kun findes ét sted på Jorden, i Ikkafjorden i Sydvest-Grønland. Søjlernes indre er kold og meget basisk med pH over 10, og organismerne, som er tilpasset disse ekstreme forhold, Fremtidens enzymer fra havets biodiversitet / Ikkafjord 2 producerer enzymer og bioaktive stoffer, der er aktive ved lav temperatur og højt pH.

Deltagerne i projektet vil være 4 VIP (3 mikrobiologer og 1 formidlingsjournalist), 2 gymnasieelever samt 1 erhvervsdykker. De 2 gymnasieelever udvælges gennem en konkurrence, hvor danske og grønlandske gymnasieelever skriver en opgave om et bioteknologisk emne. Én gymnasieelev fra Danmark og én fra Grønland får mulighed for at deltage i praktisk, eksperimentelt arbejde i felten og i et midlertidigt feltlaboratorium, indrettet i Ivittuut/Grønnedal, og senere vil eleverne fortsætte arbejdet i laboratorierne på Københavns Universitet. Den formidlingsmæssige del af projektet afsluttes med en rapport udfærdiget af eleverne i samarbejde med projektets formidlingsmedarbejder og mikrobiologer.

Dansk Polarcenters link om Ikkafjorden: http://www.dpc.dk/ikka/

Artikler i Polarfronten: http://www.dpc.dk/PolarfrontenDPC/3_02/Bakteriejagt.html

                                   http://www.dpc.dk/PolarfrontenDPC/198/ikka.html

Ikkafjorden med ikait-søjler (Foto: Richard Martin).

Ikkafjord3 

Udskriv side
  

Rhodonellac10

Rhodonella ikkaensis (rød) og isolatet "c-10" (gul), to nye bakteriearter fra ikaitsøjler 

(Foto: Peter Stougaard)


 
 
Galathea3