Links  |  Oversigt  |  Kontakt
 
 

Dybvandsfisk ved Antarktis – polare fisks evolution

Adjunkt, PhD Peter Rask Møller, Zoologisk Museum, Københavns Universitet

Formålet er at fange eksemplarer af så mange fiskearter som muligt i dybder mellem 500-4000 m i antarktiske og subantarktiske farvande (Ross-, Amundsen- og Bellinghausen-havet). Fiskene skal bruges i systematiske og fylogenetiske analyser af polare fisks evolution, med fokus på de mest artsrige familier ringbuge (Liparidae) og ålebrosmer (Zoarcidae). Disse familiers evolutionshistorie er stort set ukendt og især er slægtskabet mellem de arktiske og antarktiske taxa et åbent spørgsmål. Ved at kombinere materiale fra Grønland og Antarktis i morfologiske og molekylære slægtskabsanalyser, vil man bl.a. kunne teste teorierne om at polare organismer kan spredes fra det ene polområde til det andet ved i tropiske egne at leve i det kolde dybhav.    

Projektet repræsenterer en naturlig forlængelse af Zoologisk Museums forskning i arktiske fisks evolution. De hidtidige projekter om evolutionen indenfor torskefisk, ålebrosmer og ringbuge har udelukkende været baseret på materiale fra den nordlige halvkugle, da der ikke har været adgang til vævsprøver fra Antarktiske farvande.

Der fiskes med et 15 meters rejetrawl eller evt. Agassiz trawl på 2 udvalgte transekter i hvert af de 3 Antarktiske have i det omfang det er muligt for isen. Der fiskes fra den øvre kontinental skrænt og ned i abyssalzonen. Dybderne og antallet af stationer kan modificeres, hvis f.eks. havis dækker de laveste dybder. Hvert transekt vil bestå af 7 stationer, med dybder fra 500 til 4000 m, så der i alt skal fiskes 42 trawltræk.

Udskriv side
  
 
 
Galathea3