Links  |  Oversigt  |  Kontakt
 
 

Bundfaunaen på kontinentalskråningerne i Solomonhavet og på Solomon-øernes kontinentalsokkel – en undersøgelse af den marine biodiversitet

Professor, PhD og hon. dr. scient Reinhardt Møbjerg Kristensen,
Zoologisk Museum, Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet

Dette projekt består dels af en skibsbaseret undersøgelse af kontinentalskrænternes og dybhavets bundfauna i Solomonhavet, dels af en landbaseret undersøgelse af lavtvandsfaunaen ved øen Gizo, Solomonøerne. Vores nuværende kendskab til makrofaunaen på dybder større end 100 m i Solomonhavet er meget begrænset, mens områdets meiofauna er fuldstændig ukendt på alle dybder. Arbejdet ombord på Vædderen vil bestå i at hente bundprøver med flere typer af redskaber langs to transekter fra 400–600 m ned til 4000 m, det ene på den østlige skrænt af tærskelen der skiller Solomonhavet fra Woodlark-bassinet, det andet i den nordlige del af Solomonhavet, syd for øen Bougainville. Indsamlingerne vil omfatte alle dyregrupper, udvindingen af meiofauna vil benytte sig af helt nye metoder, f.eks. ultracentrifugering, og alt materiale vil blive konserveret på en sådan måde at det efterfølgende bliver muligt at gennemføre både morfologiske og molekylære studier på det. Under den landbaserede del af projektet på Gizo vil fokus især være rettet mod områdets meiofauna, som forventes at være rig og byde på flere nye, betydningsfulde fund. Undersøgelserne af områdets makrofauna vil begrænse sig til de dyregrupper der ligger inden for projektdeltagernes ekspertiser (krebsdyr, havbørsteorme og snegle). I alt deltager 15 forskere, assistenter og studenter fra Zoologisk Museum, Københavns Universitet, i projektet.

Udskriv side Side 1 af 2 Næste side: The Benthic Fauna of the Continental Slope and Shelf of the Solomon Sea – Investigations of Marine Biodiversity
  
 
 
Galathea3