Links  |  Oversigt  |  Kontakt
 
 

Biologiske interaktioner på øer

Lektor, PhD, MSc. & Hort. Jens M. Olesen, Biologisk Institut, Aarhus Universitet

Min forskning ligger inden for økologien og evolutionsbiologien; men fokus er ikke arter, men

interaktionerne imellem disse. Naturen er ikke et laboratorie, der vil altid være alt for mange faktorer, som opererer samtid igt. Men de økologisk simple oceaniske øer er en god tilnærmelse til laboratorier. Øgrupper kan desuden opfattes som et sæt gentagelser af et naturligt eksperiment eller et sæt observationer, og de er ideelle til komparative studier.

I min forskning ønsker jeg at forklare, (1) hvordan arter påvirker hinandens evolution. Arter er hinandens selektionsfaktorer, og interaktionerne illlustrerer disse. (2) hvordan artssamfund bygges op i et område. (3) hvorfor ø-artssamfund varierer i deres modstandsdygtighed over for invasion af nye arter og udryddelse af eksisterende arter. Jeg bruger tre angrebsvinkler, som er nye i studiet af øer:

(1) Studie af enkelt-arts-interaktioner. (2) Netværksstudier, hvor alle interagerende arter i et område inkluderes (Jeg begrænser mig dog som regel til samspillet mellem planter og deres bestøvende og frøspredende dyr). Det vil sige, at jeg konstruerer netværk mellem arter og undersøger deres stabilitet matematisk. (3) Ø-fastlandssammenligninger:

Hovedindholdet i det foreslåede projekt

Jeg ønsker at undersøge plante-dyr-netværk på såvel store som små øer, nære som fjerne øer og unge såvel som gamle øer. En deltagelse i Galathea 3 - ekspeditionen fra Jakarta til  Solomon-øerne vil give mig nogle fantastiske muligheder for at studere interaktioner på en række vidtforskellige øer. Sejladsen mellem lokaliteterne vil blive brugt til at sortere indsamlede dyr og plantemateriale.

Udskriv side Side 1 af 2 Næste side: Link to more information
  
 
 
Galathea3