Links  |  Oversigt  |  Kontakt
 
 

Komparative studier af hvid- og rødblodede Antarktiske fisks fysiologi og kardiovaskulare anatomi

Lic.scient. John Fleng Steffensen, Marinbiologisk Laboratorium, Københavns Universitet

Komparative studier af hvid- og rødblodede Antarktiske fisks fysiologi og kardiovasculære system. I det antarktiske område lever der fisk som mangler blodlegemer og det respiratoriske pigment. Vi ønsker at undersøge i hvilket omfang hjerte-karsystemet hos hvid-blodede fisk udviser fysiologiske og anatomiske afvigelser eller kompensationer for manglen på røde blodlegemer og respiratoriske pigmenter, i forhold til nært beslægtede arter der har bevaret begge disse. Spørgsmålet vil blive belyst ved forskellige forsøg som 1) afstøbninger af blodbanesystemet med henblik på lys og elektronmikroskopiske undersøgelser, 2) måling af partialtrykket af ilt i forskellige væv, 3) måling af blodvolumen og hjertets pumpeaktivitet (de hvidblodede fisk har et relativt stort hjerte), 4) måling af totalt iltforbrug, og 5) indsamling af væv til histologiske undersøgelser.

Udskriv side
  
 
 
Galathea3