Links  |  Oversigt  |  Kontakt
Ekspeditionen 2006-2007   Her kan du læse om den vision, der er drivkraften bag Galathea 3, om skibet, der skal sejle ekspeditionen Jorden rundt, om ruten og om forskningen ombord.
 
 

Togtben 6 Accra – Cape Town

Søofficer Nordens Ægypten-ekspedition

I 1737 begav den danske søofficer Frederik Ludvig Norden sig ud på en ekspedition til Ægypten for kong Christian den VI med det oprindelige formål at oprette en handelsforbindelse mellem Danmark og Etiopien. Under store vanskeligheder og farer sejlede Norden og hans mandskab op ad Nilen omtrent til 2. katarakt, hvor de var tvunget til at vende om, på grund af den fjendtligtsindede befolkning.

Fra denne enestående færd medbragte Norden et rigt materiale af tegninger og beskrivelser, der blev udgivet ved kongens og Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskabs mellemkomst i 1755 og vakte opsigt i den videnskabelige verden. Norden arbejdede siden videre på sin rejsebeskrivelse fra Ægypten og modtog den hæder at blive optaget som medlem af det fornemme Royal Society, men nåede ikke selv at se sit værk afsluttet inden sin alt for tidlige død, kun 33 år gammel.

Mere at vide: Kommandørkaptajn Jens Claus Hansen, Galathea 3 Ekspeditionen, Tlf.: 35 32 41 76 eller jch@galathea3.dk

Jørgen Bæk Simonsen fra Carsten Niebuhr Instituttet orienterer om følgende: De danske institutter i Cairo, Damaskus, Rom og Athen, samt Carsten Niebuhrs rejser i den arabiske verden og Globs Udgravninger i Bahrain.

Besøg på naturhistoriske institutioner i Cape Town.

Udskriv siden
Forrige side: Togtben 5 Azoerne - Accra Side 7 af 19 Næste side: Togtben 7 Cape Town – Perth
 
 
Galathea3