Links  |  Oversigt  |  Kontakt
Ekspeditionen 2006-2007   Her kan du læse om den vision, der er drivkraften bag Galathea 3, om skibet, der skal sejle ekspeditionen Jorden rundt, om ruten og om forskningen ombord.
 
 

Togtben 1 København – Tórshavn

Fiskerilaboratoriet på Færøerne

Fiskerilaboratoriet rådgiver i bæredygtig udnyttelse af de levende ressourcer i havet ved Færøerne og i de områder, hvor færøske fiskere har ret til at fiske. Til dette formål driver Laboratoriet omfattende undersøgelser af det marine miljø ved Færøerne – herunder oceanografiske udersøgelser, undersøgelser af fisk, fugle, plankton, benthos etc. Laboratoriet har sit eget forskningsfartøj, “Magnus Heinason”, der er udstyret til alle slags moderne havundersøgelser. Forskere fra Laboratoriet deltager i en lang række internationale projekter. Eksempler på dette er:

  • Udbredelse og bestands-estimering af de pelagiske fiskebestande af blåhvilling, sild og makrel i Nordøstatlanten og klimavariationernes indflydelse på disse
  • Udbredelse af koralbanker ved Færøerne
  • Langtidsovervågning af ind- og udstrømning af atlantisk vand fra Norskehavet
  • Udvikling af miljøvenlige fiskeredskaber.

Mere at vide: Professor, PhD. Dorete Bloch, Direktør for Færøernes Naturhistoriske Museum, Tlf.: +298 35 23 20 eller doreteb@ngs.fo, samt på fiskerilaboratoriets hjemmeside: www.frs.fo

Færøernes Naturhistoriske Museum

Færøernes Naturhistoriske Museum rådgiver i forhold omkring bæredygtig udnyttelse af de marine pattedyr ved Færøerne, landskabspleje og fredninger generelt - og især ved Vágar lufthavn - samt skadedyrsbekæmpelse og import af fremmede dyr. Museet administrerer desuden CITES-tilladelser, dispensation fra jagtloven og ringmærkningsaktiviteter og råderder råder i øvrigt over en Helgolandsfælde til undersøgelser af fugletræk og –forekomster. En statusrapport om biodiversitet udgives i 2006, en rødliste med højere planter og fugle er allerede udkommet, og en arts-databank er under udarbejdelse. Museets forskere arbejder i flere internationale projekter med emner som bl.a.: Klimaets og klimaforandringers indflydelse på flora, fauna og vegetationszoner, marine og terrestriske planters og dyrs udbredelse, økologi og biologi.

Mere at vide: Professor, PhD. Dorete Bloch, Direktør for Færøernes Naturhistoriske Museum, Tlf.: +298 35 23 20 eller doreteb@ngs.fo samt på museets hjemmeside: www.ngs.fo

Formidling om Færøernes forskningsindsats forestås af Dorete Bloch, Naturhistorisk Museum, og Havforskningsinstituttet i Tórshavn.

Udskriv siden
Forrige side: Vinduer til verden Side 2 af 19 Næste side: Togtben 2 Tórshavn – Narsarsuaq
 
 
Galathea3